Deze laan is een van de zeven wegen die vertrekken uit het Sterreplein, dat ze verbindt met de Legrandlaan na de Louizalaan te hebben gekruist (grondgebied Brussel-Uitbreiding). De Terkamerenlaan laan ligt slechts gedeeltelijk op grondgebied Elsene, gezien de gemeentegrens met de Stad Brussel in 1907 werd verplaatst met het oog op de Wereldtentoonstelling van 1910, en dit ten koste van de gemeente Elsene, die een zestigtal hectaren moest afstaan.

De Terkamerenlaan en haar tegenhanger aan de overzijde van de Louizalaan werden omstreeks 1872 aangelegd op de terreinen van de familie Legrand en op haar initiatief, zonder gemeentelijke vergunning. Deze terreinen waren in 1831 gekocht door Hippolyte-Nicolas Legrand (1776-1856), toenmalig burgemeester van Elsene, die er landbouwgrond van wou maken. Rond 1870 werden ze uiteindelijk geürbaniseerd door zijn kinderen, om ze rendabel te maken. Daartoe richtten ze in 1877 de Société Legrand et Cie op. Het tracé van de laan werd pas bij K.B. bekrachtigd op 19.10.1889.

Onder de zeldzame appartementsgebouwen op het grondgebied van Elsene vermelden we nr. 4 (zie dit nummer), ontworpen in 1929 door architect J. Vanderstraeten, die ook de plannen tekende voor het aanpalende gebouw, op de hoek met het Sterreplein (zie Kongolaan nr. 1).
Bekijk de weerhouden gebouwen

Bronnen

Archieven
GAE/OW 55.
GAE/OW Historique des rues (1925).

Publicaties en studies
DUQUENNE, X., L'avenue Louise à Bruxelles, Xavier Duquenne éd., Brussel, 2007.
JAUMAIN, S., BALCERS, W. (o.l.v.), Bruxelles 1910. De l'exposition universelle à l'Université, Racine, Brussel, 2010, pp. 46-47, 56.