Bekijk de weerhouden gebouwenVan hoek met Defacqzstraat op Sint-Gillis naar Kasteleinsplein op Elsene. Ze wordt doorkruist door de Baljuwstraat. Vanaf nr. 14 en 21 op Elsene.

De Simonisstraat werd aangelegd volgens het Plan général d'alignement pour l'ouverture des rues et places sur le territoire compris entre l'avenue de la Cambre et les chaussées de Waterloo et de Charleroi dat werd goedgekeurd bij K.B. van 20.02.1864. Haar tracé werd aangepast door een nieuw rooilijnenplan van 1879 (K.B. van 10.10.1879) dat werd opgesteld voor de aanleg van het nieuwe Kasteleinsplein.

Vroeger werd ze Jennevalstraat genoemd. Thans is ze genoemd naar de Luikse beeldhouwer Eugène Simonis (1810-1882), die onder meer het standbeeld van Godfried van Bouillon op het Koningsplein in Brussel ontwierp.

Simonisstraat, zicht op de onpare kant met de nieuwe apppartementsgebouwen op het voormalige industrieterrein (foto 2008).

Ze werd tussen 1880 en 1909 bebouwd met burgerwoningen in de op het einde van de 19e eeuw gebruikelijke stijlen. De eerste huizen werden gebouwd op nr. 68 tot 72 (zie deze nr.) Zij vormen een geheel van kleine huizen in neoclassicistische stijl met nr. 3, 4, 5 van het Kasteleinsplein. In de huizenrij van nr. 16 tot nr. 30 (zie deze nr.) zijn verschillende eclectische stijlen van het eind van de 19e eeuw verzameld: neoclassicistische inslag, invloeden van de neo-Vlaamse renaissance of van de industriële architectuur. Het huis op nr. 66 in eclectische stijl met polychroom parement en gesigneerd op de gevel door ‘F. Seeldrayes, Architecte' werd gebouwd volgens een bouwvergunning van 1906. Het werd in 1911 vergroot door architect Léon Janlet, en heeft sindsdien helaas minder gelukkige wijzigingen ondergaan.
De nieuwe appartementsgebouwen op nr. 21 tot nr. 29, vervangen een oud industrieel complex dat dienst deed als tramdepot en stalling van den Tramways bruxellois (IVAI, Ixelles, 1980-1982, fiches 115 en 116).

Bronnen

Archieven
GAE/OW Historique des rues (1925). GAE/OW. 1; 15.
GAE/DS 21-29: 278- 21-29; 66: 278-66.

Publicaties en studies
Inventaire visuel de l'architecture industrielle à Bruxelles. Elsene, AAM, Brussel, 1980-82, fiches 90, 115, 116.
Histoire des transports publics à Bruxelles, deel 1 ‘La belle époque' M.I.V.B., Brussel, 1976.