Deze straat verbindt de Boondaalsesteenweg met de Kriekenbomenstraat volgens een bochtig tracé dat talrijke verkeerswegen kruist. De gemeentegrens met Watermaal-Bosvoorde valt grotendeels met haar tracé samen. Enkel de eerste pare nummers (nr.2 tot 14) en de onpare nummers bevinden zich op grondgebied Elsene.

Haar huidige naam, die omstreeks 1910 werd aangenomen, verwijst waarschijnlijk naar de herbergen (relais of pleisterplaatsen) die zich langs de verkeerswegen bevonden en waar de koetsiers halthielden.

Vroeger heette deze oude buurtweg nr.1 de Karrebaan. Hij liep door tot aan de Terhulpensesteenweg, op het tracé van de Kriekenbomenstraat, de Louis Ernottestraat en samenvallend met de huidige Bosvoordsesteenweg, voorbij de huidige Louis Ernottestraat. Het gedeelte gelegen tussen de gemeentelijke begraafplaats en de Dieweg (de huidige Terkamerenboslaan) heette ook Galgenberg. Een deel van het tracé werd verbreed krachtens het K.B. van 22.01.1894, volgens een plan uit 1885 van de inspecteur van de wegen Victor Besme, die het centrum van Boondaal met het station van Watermaal wou verbinden. De straat werd nadien opgenomen in de plannen van aanleg van de Boondaelwijk (K.B.'s van 08.11.1907 en 05.09.1930). In 1914 (K.B. van 28.02.1914) werd het korte stuk tussen de Boondaalsesteenweg en de Ooienstraat verbreed. Tot slot werden de rooilijnen aan het begin van de straat, onpare zijde, lichtjes gewijzigd krachtens het K.B. van 30.01.1940 (dat tevens een deel van de rooilijnen van de Boondaalsesteenweg wijzigde).

Pleisterstraat 67 (foto 2014).

Rond 1900 liep de Pleisterstraat door de velden en stonden er slechts enkele schaarse woningen aan de tweesprong die ze met de Boondaalsesteenweg vormde. Een deel van deze bebouwing werd vóór 1925 afgebroken om plaats te maken voor de gebouwen van de Voltawijk (nr.2 tot 14, zie Voltawijk). Ertegenover werden de eerste onpare nummers vóór 1950 afgebroken, en in 1960 werden ze vervangen door het sociale woongebouw Le Relais (zie nr.1-3-5-7 – Boondaalsesteenweg 510-512-514-516).
De weinige huizen die in de jaren 1910 in het verlengde van de eerste bebouwing werden opgetrokken, zijn sindsdien bijna allemaal grondig gewijzigd, met uitzondering van het geheel van huizen gelegen op nr.121 tot 123 (zie deze nummers), die opvallen door hun goede staat van bewaring en de kwaliteit van hun schrijnwerk en ijzerwerk. Ze werden in 1911 gebouwd op een straatdeel dat slechts verscheidene decennia later zou worden volgebouwd. Het gros van de bebouwing dateert uit de jaren 1930 en 1940. Ze bestaat uit eengezinswoningen en kleine appartementsgebouwen in Artdecostijl, waaronder nr.67 (1931) en 69 (1932) n.o.v.architect G. Dony, maar ook de opmerkelijkere nr.63 en 75 (zie deze nummers). Vermelden we eveneens de aanwezigheid van de Ciné Relais op nr.57, die van 1938 tot 1966 geopend was (zie dit nummer). De leeg gebleven percelen werden later bebouwd, tot in de jaren 2000.
Bekijk de weerhouden gebouwen

Bronnen

Archieven
GAE/OW Historique des rues (1925).
GAE/OW Boondaelwijk.
GAE/OW 262.
GAE/DS 67: 262-67; 69: 262-69.

Publicaties en studies
BOVY, Ph., Boondael (1), Gemeente Elsene, Brussel, 2003 (À la découverte de l'histoire d'Ixelles, 10).
DOSOGNE, D., Formation et évolution de deux quartiers résidentiels du Sud-est de Bruxelles: le quartier du Solbosch et le quartier de Boondael, Mémoire de fin de licence spéciale en Urbanisme et Aménagement du territoire, ULB, 1994.
Ixelles, Ensembles urbanistiques et architecturaux remarquables, ERU, Brussel, 1990, pp.127-130.
HAINAUT, M., BOVY, Ph., Solbosch, Gemeente Elsene, Brussel, 2000 (À la découverte de l'histoire d'Ixelles, 8).