Bekijk de weerhouden gebouwenVan Louis Lepoutrelaan naar Molièrelaan.

Aangelegd volgens het Plan général d'alignement et d'expropriation par zones voor de ‘Berkendaelwijk' (n.o.v. landmeter César Boon), volgens KB 12.07.1902 – later licht gewijzigd door KB van 02.05 en 31.05.1904.

Rechte straat afgezoomd door bolacacia's.

Genoemd naar industrieel, gemeenteraadslid en oprichter van het gemeentelijk museum, woonde en leefde te Elsene (Elsene, 1838 – Elsene, 1903).

Heterogene bebouwing van tussen 1910 en 1955 met voornamelijk Beaux-Arts, art deco en modernistische woningen.
Onpare zijde begint met aantal garages toebehorend aan woningen in L. Lepoutrelaan. Begin van straat sluit via minder hoogstaande eclectische architectuur aan bij die laan. Vervolgens voornamelijk Beaux-Arts, naast art decovoorbeelden (zie nr. 27 en 39, 41). Tweede straatgedeelte bestaat bijna uitsluitend uit woningen in Beaux-Artsstijl (zie nr. 51, 57, 69 en 71), maar wordt helaas geschaad door een disproportioneel en karakterloos appartementsgebouw (nr. 59, arch. M. Kuborn, 1979) ter vervanging van de ommuurde en aangelegde tuin van nr. 57.
Aan pare zijde wordt eerste deel van de straat bijna volledig door Beaux-Artsarchitectuur gedomineerd. Straat begint met geheel van zes bel-étagewoningen n.o.v. arch. E. Nisoli, 1923 (nr. 2 tot 12), telkens gekarakteriseerd door gedrongen benedenverdieping en erkers op eerste verdieping. Vervolgens groot geheel van tien bescheiden woningen in dezelfde stijl n.o.v. arch. M. & M. Schmitz (zie nr. 14 tot 32). Opvallend modernistische woning n.o.v. arch. E. Poly & R. Puttemans (zie nr. 40). Tweede straat gedeelte start op nr. 58 met hoekappartementsgebouw n.o.v. Jacques Cuisinier. Vervolgens aaneenschakeling van weinig beklijvende Beaux-Artswoningen, naast klassiek modernistische architectuur. Enkel nr. 68 springt door haar architecturale kwaliteiten uit de rij (zie nr. 68).

Bronnen

Archieven
GAE/OW Historique des rues (1925); GAE/OW 232; GAE/OW Convention Berkendael (plan naar de hand van landmeter C. Boon, Elsene, 20 september 1898).
GAE/DS 2: 232-2; 4: 232-4; 6, 8: 232-6-8; 10, 12: 232-10-12; 59: 232-59.

Tijdschriften
« Œuvres de l'architecte Walthère Michel », Le Document, 9, 1937, pp. 172-173.
HAINAUT, M., « Une rue d'Ixelles porte leur nom, 2eme partie de H à Z », Mémoire d'Ixelles, 29, 1988, p. 25.