Typologie(ën)

appartementsgebouw
kantoorgebouw

Ontwerper(s)

BUREAU SRZarchitectenbureau1972

Stijlen

Postmodernisme

Inventaris(sen)

  • Actualisatie van de Urgentie-Inventaris (Sint-Lukasarchief - 1993-1994)
  • Inventaris van het Hedendaags Erfgoed (Urbat - 1994)
  • Actualisatie van het inventarisatieproject van het Bouwkundig Erfgoed (DMS-DML - 1995-1998)
  • Urgentie-inventaris van het bouwkundig erfgoed van de Brusselse agglomeratie (Sint-Lukasarchief 1979)
  • Het monumentale erfgoed van België. Elsene (DMS-DML - 2005-2015)

Dit (deze) goed(eren) bezit(ten) de volgende waarde(n)

  • Artistiek
  • Esthetisch
  • Historisch
  • Stedenbouwkundig

Onderzoek en redactie

2011-2013

id

Urban : 21525
lees meer

Beschrijving

Gebouw met luxeappartementen en kantoren voor vrije beroepen, n.o.v. architectenbureau SRZ (Marc Van der Stricht, André Van Ryn en Isidore Zielonka), 1972.

Zes bouwlagen, de laatste lichtjes terugwijken. Schuin dak met een penthouse aan de achtergevel. Gevel in grijs-roze baksteen, met een bijzonder uitgesproken volumetrie verlevendigd door de verdeling van uit- en inspringende elementen met diverse vormen en afmetingen: balkons, bow-windowsErker (afk. Engels, van bow: buiging, en window: venster) die door haar gebogen vorm integrerend deel uitmaakt van de gevel en de achterliggende ruimte., gestapelde erkers… allemaal architecturale motieven die op de gevels van de huizen uit het begin van de 20e eeuw langs de laan voorkomen. VenstersLicht- en/of luchtopening in een muur. met uiteenlopende vormen en afmetingen (rechthoekig, in registersVensterstrook in een topgevel., onder rondboog) die de gevarieerde indeling van de binnenruimten weerspiegelen. Aluminium raamwerkVast of bewegend houten of metalen omlijsting van een ruit binnen een kozijn. gelijklopend aan het metselvlak of hoekraamwerk met originele verdelingen.

Interieur
Geraamte en tegels in gewapend beton. Vrij plan rond een centrale kern bestemd voor de verticale circulatie. Tien appartementen, van elkaar onderscheiden door het gebruik van schuine wanden, afgeschuinde vlakken, uit de as geplaatste toegangen.

Gevel achter een achteruitbouwstrook die deels is aangelegd als een tuintje dat bijdraagt tot het landelijke en pittoreske karakter van de wijk van de Vijvers.

Bronnen

Archieven
GAE/DS 227-15.

Publicaties en studies
50 jaar architectuur Brussel, CERAA, Brussel, 1989.
ARON, J., BURNIAT, P., et al., Inventaris van het hedendaagse patrimonium van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, Brussel, 1994, fiche 99.
ARON, J., BURNIAT, P., PUTTEMANS, P., Le guide de l'architecture moderne à Bruxelles, Les Éditions de l'Octogone, Brussel, 1996, p. 126.
LAMBOTTE-VERDICQ, G., Contribution à une anthologie de l'espace bâti bruxellois de Léopold II à nos jours, Agglomération de Bruxelles, éd. Louis Musin, Brussel, 1978.

Tijdschriften
Bulletin d'information des Archives d'Architecture Moderne, 2, AAM, 1975, p. 12.
LENAIN, P., “Isidore, Marc, André et les autres… des idées en liberté”, Bulletin d'information des Archives d'Architecture Moderne, 10, AAM, 1977, pp. 54-55.
“La Cambre a 60 ans”, Les cahiers de La Cambre. Architecte, 4, Brussel, 1987, pp. 219-219.