Typologie(ën)

burgerwoning

Ontwerper(s)

INCONNU - ONBEKEND1895-1905

Stijlen

Eclectisme
Neorenaissance

Inventaris(sen)

  • Actualisatie van de Urgentie-Inventaris (Sint-Lukasarchief - 1993-1994)
  • Actualisatie van het inventarisatieproject van het Bouwkundig Erfgoed (DMS-DML - 1995-1998)
  • Urgentie-inventaris van het bouwkundig erfgoed van de Brusselse agglomeratie (Sint-Lukasarchief 1979)
  • Het monumentale erfgoed van België. Elsene (DMS-DML - 2005-2015)

Dit (deze) goed(eren) bezit(ten) de volgende waarde(n)

  • Artistiek
  • Esthetisch
  • Historisch
  • Stedenbouwkundig

Onderzoek en redactie

2011-2013

id [nl]

Urban : 21524
lees meer

Beschrijving

Opmerkelijke burgerwoning in eclectische stijl met renaissance-invloed, ca.1900.

Maakt deel uit van een bijzonder homogene huizenrij, van nr. 6 tot nr. 12.

Witstenen gevel van drie bouwlagen. Benedenverdieping met bossageIn oorsprong een gevelbehandeling waarbij ruwgehakte, rechthoekige blokken natuursteen uit de loodlijn steken en de gevel op die manier een fors, rustiek (rustica) karakter verleent; later op gevel vormelijk geïmiteerd door middel van uitspringend al dan niet bepleisterde bakstenen blokken of banden (doorlopende schijnvoegen). en rondbogige venstersLicht- en/of luchtopening in een muur. voor gebogen terras afgesloten met stenen balustersVaasvormige spijl van een borstwering., op sokkel met rustica., Toegangsdeur onder gebogen frontonDriehoekige of segmentvormige bekroning van een gevel of muuropening.. Rechthoekige venstersLicht- en/of luchtopening in een muur. op de verdiepingen. Centrale stenen erkerRechthoekig of veelhoekig uitbouwsel, als het ware op de gevel geplakt en daardoor deel uitmakend van de achterliggende ruimte; vaak over één of meer verdiepingen gestapeld. waarvan de borstwering1. Verhoogd gedeelte van een vestingsmuur waarachter men veilig kan lopen; - 2. Muurtje of hekwerk (balkon, terras); - 3. Deel van een muur tussen vloer en onderzijde van een venster; - 4. Verhoging van de buitenmuren van een huis boven de zolderbalken waarop een muurplaat rust. doorloopt naar de balkons op de zijtraveeën met stenen postamenten1. Rechthoekig voetstuk van een standbeeld; - 2. Balkvormige stenen bekroning; - 3. Stenen zijstukken van een balkonborstwering. rond ijzerwerkVerzameling van alle metalen elementen van een gebouw.; brede consolesVoornamelijk voluut- of S-vormig kraagstuk, soms ook louter decoratief.. Op de laatste verdieping, smalle, per vijf gekoppeldeTwee of meerdere identieke bouwelementen (vensters, zuilen, pilasters) die tot een groter (symmetrisch) geheel zijn samengevoegd. venstersLicht- en/of luchtopening in een muur.. Talrijke decoratieve elementen geïnspireerd op de Italiaanse renaissance (gebogen frontonDriehoekige of segmentvormige bekroning van een gevel of muuropening., gecanneleerde pilastersPlatte, weinig uitspringende muurpijler, vaak met basis en kapiteel. en zuiltjes met Korinthische kapitelenKopstuk van een zuil, pijler of pilaster; algemeen om de gedragen last op een smaller draagvlak over te brengen., guirlandes). Plat dak afgesloten door een hoge balustradeHekwerk van spijlen of balusters..

Gevel achter een achteruitbouwstrook bestemd voor een tuintje dat moest bijdragen tot het landelijke en pittoreske karakter van de wijk van de Vijvers. Smeedijzeren traliewerk bewaard.

Opmerkelijke bomen in de nabijheid