Van Elsense Steenweg naar Keienveldstraat. Rechte straat met onregelmatige rooilijn.

Verschijnt eerst op anonieme kaart uit late 18e eeuw (Plan routier de la Ville de Bruxelles…, 1797. Op plan van 1816 (Bouge) aangeduid als rue du boeuf tacheté (Gevlekte Koestraat). Rond 1830 verlengd tot huidige lengte en rue des Bergers genoemd, later rue du Berger.

Naam zou verwijzen naar herder die hier in de 18e eeuw in de buurt woonde.

Begin van straat bebouwd vanaf begin van 19e eeuw. Huidige bebouwing hoofdzakelijke bepaald door neoclassicistische en empirewoningen. Sterk verloederde straat en zwaar gehavend door sloop van nr. 8 tot 12 en 27 tot 39. Bij sloop van laatste huizenrij verdween ook de woning van Octave Maus (Brussel, 1856 - Brussel, 1919), advocaat, schrijver en oprichter van tijdschrift L'art moderne en de kunstkringen Les XX en La Libre Esthétique. Zijn neoclassicistisch herenhuis met grote tuin bevond zich binnen het bouwblok en was langs straatzijde afgesloten door koetshuizen. Van de aanpalende aaneenschakeling van empireburgerwoningen met symmetrische compositie (medio XIX), zijn enkel nr. 41 tot 47 bewaard gebleven (zie deze nr.)
Aan overzijde, op nr. 32, voormalige privé-school van Auguste De Becker-Remy, bestaande uit achterbouw uit 1893 met klassen op benedenverdieping en feestzaal onder dak en aangrenzende turnzaal onder sheddak; thans verbouwd tot centrum voor podiumkunsten. Haar sobere bakstenen voorbouw pas in 1907 opgericht n.o.v. arch. F. Van Roelen. Iets verder op nr. 36, neoclassicistische burgerwoning met symmetrische compositie (1879) met koetspoort en balkons volgens verkleinende ordonnantie.
Bekijk de weerhouden gebouwen

Bronnen

Archieven
GAE/OW Historique des rues (1925).
GAE/OW 36.
GAE/DS 32: 36-28, 36-30; 36: 36-36.

Publicaties en studies
HAINAUT, M., BOVY, Ph., Porte de Namur, Gemeente Elsene, Brussel, 2000 (À la découverte de l'histoire d'Ixelles, 7), pp. 17-18.

Kaarten / plannen
Plan routier de la Ville de Bruxelles avec des notes chronologiques et historiques, 1797.
DE BOUGE, Plan topographique de la Ville de Bruxelles et de ses faubourgs, publié pour 1816, Brussel, 1816.