Typologie(ën)

burgerwoning
opbrengsthuis

Ontwerper(s)

Stijlen

Neoclassicisme

Inventaris(sen)

  • Het monumentale erfgoed van België. Elsene (DMS-DML - 2005-2015)

Dit (deze) goed(eren) bezit(ten) de volgende waarde(n)

  • Artistiek
  • Esthetisch
  • Historisch
  • Stedenbouwkundig

Onderzoek en redactie

2009-2011

id [nl]

Urban : 19811
lees meer

Beschrijving

Geheel van vier neoclassicistische panden, 1842.

Maakt deel uit van geheel van neoclassicistische opbrengsthuizen rond het kruispunt van de steenweg met de Vrede-, Atheneum-, Gewijdeboom- en Prins Albertstraat. Vormt bovendien homogene aaneenschakeling van neoclassicistische huizen van nr. 103 tot 113-115.

Vier bouwlagen volgens verkleinende ordonnantie, hoogste als mezzaninoHalve verdieping, gelegen net onder de kroonlijst.. Hoekpand met twee traveeënVerticale geleding van een gevel, bepaald door afstand tussen twee opeenvolgende steunpunten (vb. muurdammen, zuilen, ...) aan weerszijden van hoektraveeTravee op de hoek (meestal 45°) van een gebouw., Gewijdeboomstraat nr. 4 eveneens met twee traveeënVerticale geleding van een gevel, bepaald door afstand tussen twee opeenvolgende steunpunten (vb. muurdammen, zuilen, ...) en overige panden met drie traveeënVerticale geleding van een gevel, bepaald door afstand tussen twee opeenvolgende steunpunten (vb. muurdammen, zuilen, ...). Benedenverdieping herhaaldelijk verbouwd. SchrijnwerkVerzameling van al het (niet-constructief) houten materiaal zoals deuren, vensterkozijnen, erkeronderdelen, kroonlijst, …; bij uitbreiding ook materiaal in aluminium, PVC, ...  gedeeltelijk bewaard in hoekpand.

Bronnen

Archieven
GAE/DS 171-103-107.

Opmerkelijke bomen in de nabijheid