Enerzijds aan pare zijde vanaf kruispunt met Franz Merjaystraat en Emmanuel Van Driesschestraat en anderzijds aan onpare zijde vanaf kruispunt met Léon Jacquetsquare naar Georges Brugmannplein.

Gedeeltelijk op de oude bedding van de ‘Berkendaelweg', huidige weg aangelegd volgens het Plan général d'alignement et d'expropriation par zones voor de ‘Berkendaelwijk' (n.o.v. landmeter César Boon), volgens KB 12.07.1902 – later licht gewijzigd door KB van 02.05 en 31.05.1904.

Gebogen hellende straat afgezoomd door kerspruimbomen en bolacacia's.

Sinds 1905 genoemd naar schilder van (monumentale) historische en mythologische onderwerpen en tevens stichter en directeur van de Kunstschool van Elsene (Jemappes, 1823 – Elsene, 1905).

Bebouwd tussen 1905 en 1935 met voornamelijk eclectische en Beaux-Arts architectuur.
Onpare zijde en deel van Léon Jacquetsquare wordt beheerst door monumentaal opbrengsthuis in eclectische stijl (zie nr. 1, 3), verder in straat vnl. Beaux-Arts (zie nr. 15), naast interessante interbellumarchitectuur (zie nr. 19 tot 27). Nr. 29-31-33, U-vormig appartementsgebouw n.o.v. arch. Paul Goolaerts (1956), en nr. 61, smal opbrengsthuis n.o.v. arch. J.L. Kaberghs (1961), getuigen van een laat-modernistische visie.
Eerste bouwblok aan pare zijde start met groots appartementsgebouw in art deco (zie nr. 2) en wordt gevolgd door enfilade van bescheiden woningen (nr. 4, 6 en 8 n.o.v. arch. Jean Dierickx, 1905), waarvan sommigen in art-nouveau (zie nr. 10 en 14). Op nr. 12 eclectische gevel uit 1905, oorspronkelijk met puntgevel boven derde travee, maar verbouwd n.o.v. arch. Léon Govaerts en Alexis Van Vaerenbergh, 1935, en later nogmaals n.o.v. arch. Yvan Blomme, 1948. Bouwblok wordt afgebakend door nr. 16, opbrengsthuis in eclectische stijl van 1912, maar later verbouwd tot winkelpand en uitgebreid met één travee (1936).
Tweede bouwblok begint met eclectisch opbrengsthuis met speels baksteenparement (nr. 18-20 n.o.v. arch. Joseph Hallaux, 1913) en dokterswoning met praktijk in art deco (zie nr. 22). Verder vnl. Beaux-Artsarchitectuur (zie nr. 34, 36 en 50, 52) en op nr. 48 groots residentieel appartementsgebouw (1929). Straat eindigt met bescheiden woningen (nr. 54 en G. Brugmannplein 5 en 4, drie woningen n.o.v. aannemer Pierre Carsoel, 1924).
Bekijk de weerhouden gebouwen

Bronnen

Archieven
GAE/OW Historique des rues (1925); GAE/OW 110; GAE/OW Convention Berkendael (plan naar de hand van landmeter C. Boon, Elsene, 20 september 1898).
GAE/DS 4: 110-4; 6: 110-6; 8: 110-8; 12: 110-12; 16: 110-16, 138-2; 18-20: 110-18-20, 138-3; 22: 110-22; 29-31-33: 110-29-31-33, 110-31, 110-33; 48: 110-48; 54: 110-54, 150-4, 150-5; 61: 110-61.

Tijdschriften
HAINAUT, M., « Une rue d'Ixelles porte leur nom, 1ère partie de A à G », Mémoire d'Ixelles, 28, 1987, pp. 51-52.