Typologie(ën)

woning met kunstenaarsatelier
burgerwoning

Ontwerper(s)

Octave VAN RYSSELBERGHEarchitect1891-1894

Théo VAN RYSSELBERGHEschilder

Stijlen

Traditionalisme

Inventaris(sen)

  • Actualisatie van de Urgentie-Inventaris (Sint-Lukasarchief - 1993-1994)
  • Actualisatie van het inventarisatieproject van het Bouwkundig Erfgoed (DMS-DML - 1995-1998)
  • Urgentie-inventaris van het bouwkundig erfgoed van de Brusselse agglomeratie (Sint-Lukasarchief 1979)
  • Het monumentale erfgoed van België. Elsene (DMS-DML - 2005-2015)

Dit (deze) goed(eren) bezit(ten) de volgende waarde(n)

  • Artistiek
  • Esthetisch
  • Historisch
  • Stedenbouwkundig

Onderzoek en redactie

2005-2007

id

Urban : 16335
lees meer

Beschrijving

Huis in traditionalistische stijl met kunstenaarsatelier, n.o.v. arch. Octave Van Rysselberghe, i.o.v. zijn broer, de neoimpressionistische schilder Théo Van Rysselberghe (1862-1926), 1891-1894. Aan het einde van een homogene huizenrij van nr. 49 tot 63.

Huidig gebouw resulteert uit verhoging van gebouw van twee bouwlagen van 1891, dat werd gebruikt als kunstenaarsatelier.

Gevel met vrije compositie in wit beschilderde baksteen met witstenen en hardstenen elementen. In tweede bouwlaag trapezoïdale erkerRechthoekig of veelhoekig uitbouwsel, als het ware op de gevel geplakt en daardoor deel uitmakend van de achterliggende ruimte; vaak over één of meer verdiepingen gestapeld. – al bestaand in 1891 – en in derde bouwlaag kleine trapezoïdale erkerRechthoekig of veelhoekig uitbouwsel, als het ware op de gevel geplakt en daardoor deel uitmakend van de achterliggende ruimte; vaak over één of meer verdiepingen gestapeld. op smeedijzeren korbelen1. Diagonale houten balk ter ondersteuning van overkragende elementen zoals een luifel, een kroonlijst,…; 2. Balk om de verbinding tussen trekker en spantbeen in een kapspant te versterken.. Deur onder luifelAfdak boven de ingang van een huis of handelszaak. en impostvensterVenster boven een deur en ervan gescheiden door een stenen dorpel, een entablement of een muurvlak. in de vorm van drielichtGroep van drie smalle vensters binnen dezelfde omlijsting, onderling gescheiden door deelzuiltjes of stijlen/monelen; centraal venster soms hoger dan beide andere.. MansardedakGebroken kap of Frans dak met met steile ondervlakken en licht hellende bovenvlakken. met dakkapellenUit het dakvlak opgaand venster; meestal in hout en vaak onder spitse kap.. Bewaard schrijnwerkVerzameling van al het (niet-constructief) houten materiaal zoals deuren, vensterkozijnen, erkeronderdelen, kroonlijst, …; bij uitbreiding ook materiaal in aluminium, PVC, ... . Garage van 1968, ter vervanging van groot vensterLicht- en/of luchtopening in een muur..

Het ruime atelier, bereikbaar via een trap ter hoogte van de toegangstraveeTravee waarin de toegang is ondergebracht., wordt verlicht door de erkerRechthoekig of veelhoekig uitbouwsel, als het ware op de gevel geplakt en daardoor deel uitmakend van de achterliggende ruimte; vaak over één of meer verdiepingen gestapeld. van de eerste verdieping. Théo Van Rysselberghe woonde en werkte hier van 1892 tot 1898, toen hij van Brussel naar Parijs verhuisde.

Bronnen

Archieven
GAE/DS 1-63.

Publicaties en studies
VAN GOETHEM, Octave Van Rysselberghe …een legende (onuitgeg. verhandeling), Sint-Lukas, 1984, p. 255.
VAN SANTVOORT, L., Het 19de-eeuwse kunstenaarsatelier in Brussel (proefschrift ter verkrijging van een doctoraat in de kunstgeschiedenis en archeologie), VUB, Brussel, 1995-1996.

Tijdschriften

DUMONT, A., ‘Notice sur Octave Van Rysselberghe', Annuaire de l'Académie royal de Belgique, 1952, pp. 147-164.

STEVENS, J., HENVAUX, E., ‘Octave Van Rysselberghe', A+, 16, 1975, pp. 16-51.