Bekijk de weerhouden gebouwen
Van Floralaan in Terkamerenbos naar Solboschsquare in Elsene. Doorkruist Victorialaan en Franklin Rooseveltlaan. Oude laan of chemin des Cottages, waarschijnlijk aangelegd in dezelfde periode als Terkamerenbos. Oorspronkelijk bebouwd met landhuizen, maar later gesloopt voor nivellering van wijk met oog op Wereldtentoonstelling van 1910, met uitzondering van achterhuis op nr. 10 (cfr. infra).

Op grondgebied van Brussel, uitgezonderd laatste stuk op Elsene (nr. 25 en 30).

Onderdeel van plan van Solbosch-wijk, goedgekeurd volgens K.B. van 23.03.1907 en 16.07.1907. Zoals vrijwel alle straten van de wijk is ze aangelegd volgens specifiek lastenboek en wijkreglement, allebei goedgekeurd door gemeenteraad van 02.05.1927. Lastenboek bepaalde dat “hoogte en architecturaal aspect” van gebouwen “in verhouding tot breedte van straten” moesten zijn; ze moesten voorzien zijn van “minstens één erker en een balkon”. Het wijkreglement legde een insprong t.o.v. de rooilijn vast. Deze diende ingericht worden als voortuin en omsloten worden door “artistiek hekwerk”, waarvoor aparte bouwaanvraag diende worden ingediend.

Tweeledig straatbeeld. Tussen Victorialaan en Franklin Rooseveltlaan, grotendeels in jaren 1960 bebouwd conform aan plan van aanleg van wijk. Tussen Franklin Rooseveltlaan en Solboschsquare rijhuizen met non aedificandi-zone.
Aan onpare kant gebouwen van voor jaren 1930: enkele interessante huizen en grote appartementsgebouwen. Twee n.o.v. arch. Jean Florian Collin (zie nr. 19 en 21), een ander n.o.v. Stanislas Jasinski (zie nr. 23), voor eigen rekening. Laatst genoemde ontwierp ook uitgesproken modernistisch gebouw op nr. 17 (1937-1938), in 1983 gesloopt.
Aan pare kant troosteloze muur van appartementsgebouwen van zeven of acht verdiepingen uit jaren 1950 en 1970. Op nr. 10, passage onder gebouw naar binnenkant van bouwblok. Daar ouder gebouw met toren van omstreeks 1900; waarschijnlijk tijdens interbellum uitgebreid met bijgebouwen.

Bronnen

Archieven
SAB/OW 76211 (1907); 17: 49905 (1937-1938), 88590 (1983).
SAB/Bulletin communal de Bruxelles, 1927.

Publicaties en studies
DUQUENNE, X., Le bois de la Cambre, Xavier Duquenne éd., Brussel, 1989, p. 60.
MOUTURY, S., CORDEIRO, P., HEYMANS, V., Les quartiers Franklin Roosevelt et Vert Chasseur, Cellule du Patrimoine historique, Ville de Bruxelles, Brussel, 1998, s.p.