Onderzoek en redactie

1997-2004

 

Bekijk de weerhouden gebouwen
Deze lange verkeersweg ligt gedeeltelijk op Sint-Gillis (nr.1 tot 29-29a en nr.2 tot 16) en gedeeltelijk op Vorst (nr.31-33 tot 57 en nr.24 tot 62-64) en verbindt de Brugmannlaan met de Albertlaan. De Henri Wafelaertsstraat en de Felix Delhassestraat –ter hoogte waarvan de laan een lichte bocht maakt – monden erop uit, terwijl de Laroussesquare er begint.

De Verbindingslaan is het resultaat van de aanleg van de oude weergang rond de gevangenis van Vorst (zie nr.50A-52), die zelf achter de gevangenis van Sint-Gillis ligt (zie Ducpétiauxlaan nr.106). Dit gevangeniscomplex, waarvan de bouw al in
1873 werd gepland, werd opgenomen in het plan van aanleg van de «wijk Zuid» van Sint-Gillis, opgesteld in 1876 door wegeninspecteur Victor Besme en bekrachtigd bij K.B. van 27.04.1892 (naderhand gewijzigd bij K.B. van 30.04.1894). De twee strafinrichtingen, die met een tussenpoos van vijfentwintig jaar werden gebouwd, worden onderling verbonden door een tunnel onder de Verbindingslaan – vandaar de naam van de laan.

De weergang –die samenvalt met het huidige straatdeel dat de H. Wafelaertsstraat (Sint-Gillis, 1893) verbindt met de Albertlaan (1892-1893)– kreeg zijn definitieve vorm in het kader van een rooilijnplan
vastgelegd bij K.B. van 13.11.1909.

Verbindingslaan, s.d.

De straat, die vroeger de «Verbindingsstraat» heette, werd tot «laan» gepromoveerd tijdens de gemeenteraadszitting van Sint-Gillis van 16.05.1930.

De laan wordt vanuit stedenbouwkundig en bouwkundig standpunt grotendeels overheerst door de ringmuur van de gevangenis van Sint-Gillis en door de hoofdgevel van de gevangenis van Vorst, maar ze omvat ook een residentiële bebouwing bestaande uit burgerhuizen en appartementsgebouwen.

Op grondgebied Sint-Gillis, b
ebouwd tussen 1902 en 1911 met burgerwoningen met voornamelijk art nouveau en Beaux-Artsinvloeden. Oorspronkelijk homogeen straatbeeld doorbroken door modernistische appartementsgebouwen, nl. nr.5op hoek met Félix Delhassestraat (arch. Jean Mouillet, 1963), ter vervanging van huis in eclectische stijl (1909), en nr.15-17op hoek met Henri Wafelaertsstraat (arch. W. Bade en J. Rouvez, 1960).

Op grondgebied Vorst verrezen de eerste gebouwen wat later, rond 1910. Uit deze periode dateren bijvoorbeeld de burgerhuizen gelegen op nr.35 (n.o.v. architect Pierre Verbruggen, 1912) en 57 (zie dit nummer), allebei in Beaux-Artsstijl, of ook nr.32, in eclectische stijl (1911). De appartementsgebouwen werden vanaf de jaren 1920 gebouwd (zie nr.38 en 51-53).

Bronnen

Archieven
GASG/OW niet geklasseerde fondsen.
GAV/OW dossier 12 (Brugmannwijk).
GAV/OW dossier 37 (Verbindingslaan).
GASG/DS 5: 159 (1909), 77 (1963); 15-17: 70 (1960).
GAV/DS 32: 5740 (1911); 35: 5574 (1911), 5830 (1912), 21008.


Publicaties en studies
EYLENBOSCH, A., LEBRUN, G., Dictionnaire raisonné des rues de Saint-Gilles, Les Rencontres Saint-Gilloises, Brussel, 1989, p. 197.
KEMPENEERS, J., Histoire d'Obbrussel-Saint-Gilles, Brussel, 1962, p. 160.
VERNIERS, L., Histoire de Forest Lez Bruxelles, Brussel, 1949.