Onderzoek en redactie

1989-1994

 

Bekijk de weerhouden gebouwenVan Grootgodshuisstraat naar Vaartstraat. Deel uitmakend van de stedenbouwkundige aanleg naar ontwerp van architect H.L.F. Partoes van 1822, in het noordelijk deel van het voormalige Groot Begijnhof, eerste fase van de ontsluiting en volledige herinrichting van de begijnhofgronden (zie Begijnhof en Grootgodshuisstraat).

Rechtlijnige straat, parallel met de westzijde van het Groot Godshuis. Het tracé, in het definitieve aanlegplan van 1822 nog grenzend aan het complex, werd in de gewijzigde versie van 1824 meer naar het westen verlegd, voor het verkrijgen van een bijkomende reeks bouwpercelen. Zogenaamd naar G.-S. Marcq (1780-1848), lid van het Bestuur der Godshuizen, directeur der werken voor het Groot Godshuis, en schepen van de Stad Brussel.

Vrij goed bewaarde, homogene neoclassicistische gevelwanden samengesteld uit enkelhuizen, onder meer gekoppeld, en enkele voornamere herenwoningen, opgetrokken in de periode 1825-1830, afgeleid van de architectuur van Partoes. Kenmerkende horizontale gevelgeleding door middel van schijnvoegen, plint en puilijst, kordons en klassiek hoofdgestel. Regelmatige ordonnantie van rechthoekige openingen in verkleinende ordonnantie; drie bouwlagen, soms met mezzanino en gemiddeld drie traveeën per pand. Sporadisch voorkomende rondboogopeningen en deurentablementen. Enkele panden worden heden ontsierd door bijkomend stuc, nieuwe bakstenen gevelbekleding, of ondergingen grondiger aanpassingen, cf. nr. 2 (1827; verhoogd in 1859), 3-5 (1827; oorspronkelijk twee gekoppelde woningen volgens spiegelbeeldschema), 4 (1827), 6 (1826), 9 tot 13 (1826; oorspronkelijk symmetrisch geheel van dubbelhuis en twee flankerende risalietvormende enkelhuizen), 20 (1826; resterend poortrisaliet van voormalig herenhuis) en 26-28 (1825; twee gekoppelde woningen met gemeenschappelijke deurtravee). Later enkelhuis met zelfde kenmerken in nr. 24 (1865). Nieuwbouw in nr. 16-18, 22 en 25.


Bronnen

Archieven
SAB/OW 7368 (1827), 15966 (1859), 7365 (1827), 7366 (1827), 12471 (1826), 12468 (1826), 7363 (1826), 7089 (1825), 15972 (1865).