Onderzoek en redactie

1989-1994

 

Bekijk de weerhouden gebouwenVan Huidevettersstraat naar Hoogstraat.
Rechtlijnige straat, vermoedelijk ontstaan in de loop van de 14e eeuw, eertijds Zavelstrate genaamd. Huidige benaming vanaf de 17e eeuw, naar het vroegere kapucijnenklooster, dat vrijwel de gehele noordzijde innam. Gesticht in 1587, de kerk met voorgevel aan de Hoogstraat en het kloosterpand werden in 1651-1652 wederopgebouwd; opgeheven in 1796, gesloopt en verkaveld in 1803-1804.

Klimmend tracé, aan beide zijden plaatselijk verbreed in de loop van de 19e en 20e eeuw met versnipperde bebouwing. Overwegend neoclassicistische huizen, vaak gekoppeld, het merendeel uit ca. 1825-1850, zoals de nr. 12, 14 (1837), 33-35 (1838), 36 en 40, en uit ca. 1875-1900, zoals de nr. 9-11, 38, 53-55 (1891), 57-61 en 65 (1874).
Nieuwbouw van Residentie Sint-Geertruide, OCMW-bejaardentehuis (1976-1979) bij de Blaesstraat; nr. 49-51 geeft toegang tot het gesaneerde binnenblok van de voormalige Slakkengang. Typisch perspectief op het Justitiepaleis.


Bronnen

Archieven
SAB/OW 489 (1837), 482 (1838), 8502 (1891), 481 (1874).