Bekijk de weerhouden gebouwenVan Bloemenhofplein naar Kruitmolenstraat.

Rechtlijnige straat leidend naar de Ninoofsepoort, in 1804 samen met de Zennestraat aangelegd, op de terreinen van het voormalige kartuizersklooster begrensd door de Onze-Lieve-Vrouw van Vaakstraat, de Ransfortzenne en de 14e eeuwse stadsomwalling.

Vestiging van de kartuizers van Scheut op de zogenaamd «Treeft» bij de Driesmolen in 1588-1590; bouw van kapel en klooster vanaf 1591, van kerk in 1594-1607, gedeeltelijke wederopbouw in classicistische stijl in 1766-1772; opgeheven in 1783. Aanvankelijk katoendrukkerij; in 1788 door particulieren aangekocht met het oog op verkaveling, waarvoor aanlegplan van 1792. Wegens de politieke omstandigheden pas in 1804 verdeeld in zesenveertig loten te koop gesteld, waarna de Fabrieksstraat en het noordelijk-gedeelte van de Zennestraat tot de Ransfortzenne, met loodrecht kruisende tracés, tot stand kwamen. Kloosterkerk gesloopt in 1820, waarna de Papenvest werd doorgetrokken.

Gedurende lange tijd onbestraat, vermoedelijk pas ten volle bebouwd na de opening van de Ninoofsepoort in 1816. Van begin af aan vestiging van industrieën aan de zuidzijde op de Zenne-oever, aanleiding voor de straatnaam. Heden nog overwegend neoclassicistische heren- en burgerhuizen, vaak gekoppeld, uit jaren 1820 en 1830, een aantal aangepast of met bijkomend stuc, cementen of bakstenen bekleding, cf. nr. 37 (1836), 39, 54 met behouden inrijpoort met pilasters en entablement, 65 en 67. Voorts zelfde types met rijkere behandeling uit jaren 1870, aan de noordzijde op plaatselijk verbrede rooilijn, nr. 53-57 (1875) met door typisch ijzeren hek afgesloten doorgang naar achterliggende bedrijfsgebouwen. Bedrijfs- en appartementsgebouw in art nouveau aan het begin van de straat (zie Bloemenhofplein nr. 5-6); omvangrijke arbeiderscité hogerop (zie Zennestraat nr. 2-28).

Bronnen

Archieven
SAB/OW 26109 (1804), 11022 (1836), 11036 (1875).
SAB/PP, 10-22 en 1903.