Typologie(ën)

woning

Ontwerper(s)

Victor TAELEMANSarchitect1901

Stijlen

Eclectisme
Neoclassicisme

Inventaris(sen)

  • Actualisatie van de Urgentie-Inventaris (Sint-Lukasarchief - 1993-1994)
  • Actualisatie van het inventarisatieproject van het Bouwkundig Erfgoed (DMS-DML - 1995-1998)
  • Het monumentale erfgoed van België. Brussel Uitbreiding Oost (Apeb - 2006-2009)

Dit (deze) goed(eren) bezit(ten) de volgende waarde(n)

  • Artistiek
  • Esthetisch
  • Historisch
  • Stedenbouwkundig

Onderzoek en redactie

2006-2008

id

Urban : 17910
lees meer

Beschrijving

Op hoek met Filips de Goedestraat, geheel van drie huizen in eclectische stijl met neoclassicistische inslag n.o.v. arch. Victor Taelemans, 1901.

Drie bouwlagen. Gevels van Orteliusstraat nr. 20 en van Filips de Goedestraat 46 en 48 doorlopend  in witsteen met schijnvoegenImitatievoeg in metsel - of pleisterwerk, aangebracht om regelmatige verdeling te bewerkstelligen of bijvoorbeeld natuurstenen parement (simili) te suggereren.. Die van nr. 50 op benedenverdieping in hardsteen en op verdiepingen in witsteen met hardstenen elementen. Rechthoekige venstersLicht- en/of luchtopening in een muur., die op verdiepingen meestal onder kroonlijstStelselmatig uitkragende geprofileerde lijst boven een muur of een ander belangrijk bouwdeel (entablement).. Bewaard schrijnwerkVerzameling van al het (niet-constructief) houten materiaal zoals deuren, vensterkozijnen, erkeronderdelen, kroonlijst, …; bij uitbreiding ook materiaal in aluminium, PVC, ...  met uitzondering van garagepoort op nr. 20 en van schrijnwerkVerzameling van al het (niet-constructief) houten materiaal zoals deuren, vensterkozijnen, erkeronderdelen, kroonlijst, …; bij uitbreiding ook materiaal in aluminium, PVC, ...  in hoogste bouwlaag van nr. 48. Deuren onder impostvensterVenster boven een deur en ervan gescheiden door een stenen dorpel, een entablement of een muurvlak. met glas-in-loodraam.

Orteliusstraat 20 en Filips de Goedestraat 46, hoekerker (foto 2006).

Orteliusstraat nr. 20 en Filips de Goedestraat nr. 46. Hoekhuis met twee analoge gevels verbonden door hoektraveeTravee op de hoek (meestal 45°) van een gebouw.. Op laatstgenoemde gebogen erkerRechthoekig of veelhoekig uitbouwsel, als het ware op de gevel geplakt en daardoor deel uitmakend van de achterliggende ruimte; vaak over één of meer verdiepingen gestapeld. op lampetNeerwaartse beëindiging, afhangende versiering als aanzet van een balkon of erker. en met vier stijlen en bekroond door terras; dakvensterUit het dakvlak opgaand stenen venster dat met de gevel in verbinding staat of er enkel door een kroonlijst van gescheiden is. met vleugelstukken onder frontonDriehoekige of segmentvormige bekroning van een gevel of muuropening.. In tweede bouwlaag van buitenste traveeVerticale geleding van een gevel, bepaald door afstand tussen twee opeenvolgende steunpunten (vb. muurdammen, zuilen, ...) van beide zijgevels drielichtGroep van drie smalle vensters binnen dezelfde omlijsting, onderling gescheiden door deelzuiltjes of stijlen/monelen; centraal venster soms hoger dan beide andere. onder palmettenfries en gebogen gebroken frontonFronton waarvan het middendeel is doorbroken.; afgerond balkon. In Orteliusstraat onder dit balkon garage, in Filips de Goedestraat toegangsdeur en vensterLicht- en/of luchtopening in een muur.. DakkapelUit het dakvlak opgaand venster; meestal in hout en vaak onder spitse kap. onder frontonDriehoekige of segmentvormige bekroning van een gevel of muuropening.. In Filips de Goedestraat blindeZonder opening; blind venster, schijnopening. traveeVerticale geleding van een gevel, bepaald door afstand tussen twee opeenvolgende steunpunten (vb. muurdammen, zuilen, ...) met schouw naast hoektraveeTravee op de hoek (meestal 45°) van een gebouw.. Elegant smeedijzeren traliewerk, dat van balkons en terras n.o.v. de arch. (VANDENBREEDEN, J., et al, 1999, p. 18).

Filips de Goedestraat 48 (foto 2007).

Filips de Goedestraat 48. Symmetrische gevel. Op benedenverdieping drie gelijke muuropeningen. In tweede bouwlaag trapezoïdale erkerRechthoekig of veelhoekig uitbouwsel, als het ware op de gevel geplakt en daardoor deel uitmakend van de achterliggende ruimte; vaak over één of meer verdiepingen gestapeld. onder drieledig dak. In derde bouwlaag drie gekoppeldeTwee of meerdere identieke bouwelementen (vensters, zuilen, pilasters) die tot een groter (symmetrisch) geheel zijn samengevoegd. venstersLicht- en/of luchtopening in een muur..

Filips de Goedetraat 50 (foto 2007).

Filips de Goedestraat nr. 50. Drie traveeënVerticale geleding van een gevel, bepaald door afstand tussen twee opeenvolgende steunpunten (vb. muurdammen, zuilen, ...), waarvan eerste twee op verdieping verbonden door balkon met gebuikteMet een buik staand; welvend oppervlak dat een ongelijkmatige boogwerking vertoont. gietijzerenHard, bros en niet smeedbaar ijzer; gegoten in herbruikbare mallen; meestal gebruikt voor de borstwering van balkons. borstwering1. Verhoogd gedeelte van een vestingsmuur waarachter men veilig kan lopen; - 2. Muurtje of hekwerk (balkon, terras); - 3. Deel van een muur tussen vloer en onderzijde van een venster; - 4. Verhoging van de buitenmuren van een huis boven de zolderbalken waarop een muurplaat rust.. Sokkel met rustica. HoofdgestelHoog horizontaal lijstwerk ter bekroning van een gevel. met diamantkopfries.

Bronnen

Archieven
SAB/OW 18551 (1901).

Publicaties en studies
VANDENBREEDEN, J., VAN SANTVOORT, L., DE THAILLE, P., et al., Encyclopédie de l'Art nouveau. Tome premier. Le quartier Nord-Est à Bruxelles, CIDEP, Brussel, 1999, p. 18.