Typologie(ën)

woning

Ontwerper(s)

INCONNU - ONBEKEND1870-1900

Stijlen

Neoclassicisme

Inventaris(sen)

  • Actualisatie van de Urgentie-Inventaris (Sint-Lukasarchief - 1993-1994)
  • Permanente actualisatie van de inventaris van het Bouwkundig Erfgoed (DPC-DCE)

Dit (deze) goed(eren) bezit(ten) de volgende waarde(n)

  • Artistiek
  • Esthetisch
  • Historisch
  • Stedenbouwkundig

Onderzoek en redactie

2016-2017

id

Urban : 36200
lees meer

Beschrijving

Huis in neoclassicistische stijl, wellicht gebouwd tijdens de laatste decennia van de 19e eeuw.

Dit huis maakt deel uit van een bijzonder homogene huizenrij in dezelfde stijl, met voortuintjes, van nr. 12 tot nr. 26.

Gevel van drie gelijke traveeënVerticale geleding van een gevel, bepaald door afstand tussen twee opeenvolgende steunpunten (vb. muurdammen, zuilen, ...) en twee-en-een-halve bouwlaag, de laatste met verwijderd centraal vensterLicht- en/of luchtopening in een muur.. Smeedijzeren vensterleuningen op de verdieping. Deur bewaard. Kroonlijst en raamwerkVast of bewegend houten of metalen omlijsting van een ruit binnen een kozijn. vervangen. Hek van het voortuintje vervangen.