Onderzoek en redactie

2018

 

Bekijk de weerhouden gebouwenDe Generaal de Ceunincklaan, die langs de zuidkant van de Jan Palfynsquare loopt, is een bochtige weg die begint aan de Houba de Strooperlaan en dan een bocht beschrijft tot aan de Dikke-Beuklaan, die in haar verlengde ligt. Ze kruist de Schijfstraat en de Citroenbomenlaan.

Net als de Palfynsquare, de Jan Palfynlaan, die haar zuidelijke tegenhanger vormt, en hun verlenging, de Dikke-Beuklaan, was deze laan al gepland bij K.B. van 14.07.1906, samen met de aanleg van de Houba de Strooperlaan. De Generaal de Ceunincklaan en de Jan Palfynlaan werden echter pas aangelegd bij K.B. van 15.04.1931, terzelfder tijd als de naburige verkeerswegen ten westen van de Houba de Strooperlaan, volgens een plan dat ingenieur-gemeentearchitect Pierre Gillet in 1928 had opgesteld. De Generaal de Ceunincklaan kreeg haar naam bij besluit van het College van de Stad Brussel van 15.04.1935, als eerbetoon aan luitenant-generaal Armand Léopold Théodore de Ceuninck (1858-1935), die zich had onderscheiden tijdens de Eerste Wereldoorlog en kort tevoren was overleden.

De laan, voorzien van een achteruitbouwstrook bestemd voor voortuintjes, werd aan de vooravond van de Tweede Wereldoorlog bebouwd met enkele woningen met invloeden van de art deco, zoals nr.7 (n.o.v. architect J. Manneback, 1936) en 9 (n.o.v. architect Albert Delcorde, 1937). In de jaren 1950 en 1960 werd deze bebouwing aangevuld met huizen van het bel-etagetype, zoals nr.15 (n.o.v. architect Daniel Peremans, 1953) en 17 (n.o.v. architect J. A. Cnop, 1961), en met modernistische appartementsgebouwen, zoals nr.79 (n.o.v. architect Auguste Tréfois, 1960). In het laatste straatdeel van de laan, op de hoek van de Citroenbomenlaan en de Dikke-Beuklaan, ligt de Modelwijk (zie notitie).

Bronnen

Archieven
SAB/AR straten, doos 20-24, cote 24, nr.9 (05.04.1935).
SAB/PP 3426 (1906), 3503 (1931).
SAB/OW 7: 47475 (1936); 9: 51062 (1937); 15: 63305 (1953); 17: 91247 (1961); 79: 72593 (1960).

Publicaties en studies
VAN KRIEKINGE, D., Essai de toponymie laekenoise, Laken, 1995, s.p.
VAN NIEUWENHUYSEN, P., Toponymie van Laken (doctoraatsverhandeling in de Germaanse Filologie), UCL, Louvain-la-Neuve, 1998, p. 865.