Typologie(ën)

burgerwoning

Ontwerper(s)

E. DEDECKERarchitect1911

Stijlen

Eclectisme

Inventaris(sen)

  • Actualisatie van de Urgentie-Inventaris (Sint-Lukasarchief - 1993-1994)
  • Actualisatie van het inventarisatieproject van het Bouwkundig Erfgoed (DMS-DML - 1995-1998)
  • Het monumentale erfgoed van België. Brussel Uitbreiding Zuid (Apeb - 2005-2008)

Dit (deze) goed(eren) bezit(ten) de volgende waarde(n)

  • Artistiek
  • Esthetisch
  • Historisch
  • Stedenbouwkundig

Onderzoek en redactie

2005-2006

id

Urban : 15751
lees meer

Beschrijving

Groot eclectisch burgerhuis met dokterspraktijk i.o.v. een geneesheer en n.o.v. arch. E. Dedecker, 1911.

Symmetrische gevel met twee bouwlagen onder mansarde en drie ongelijke traveeënVerticale geleding van een gevel, bepaald door afstand tussen twee opeenvolgende steunpunten (vb. muurdammen, zuilen, ...), de smalste in as van ingang. Hoge hardstenen onderbouwHoge sokkel, reikend tot ongeveer het midden van de toegang; meestal in hardsteen. met roze zandsteen, rest van gevel in Savonnièresteen en lichtgekleurde baksteen. Deur en zijlichten onder gewelfde dorpelHorizontaal bouwonderdeel van een venster of deur (onderdorpel, tussendorpel, bovendorpel). en rondboogvormig impostvensterVenster boven een deur en ervan gescheiden door een stenen dorpel, een entablement of een muurvlak.. Verder getoogde venstersLicht- en/of luchtopening in een muur. met stenen tussenstijlen (kelder en eerste verdieping) of gietijzerenHard, bros en niet smeedbaar ijzer; gegoten in herbruikbare mallen; meestal gebruikt voor de borstwering van balkons. deelzuiltjes. Bow-windowsErker (afk. Engels, van bow: buiging, en window: venster) die door haar gebogen vorm integrerend deel uitmaakt van de gevel en de achterliggende ruimte. op lampetNeerwaartse beëindiging, afhangende versiering als aanzet van een balkon of erker. in zijtraveeën. HoofdgestelHoog horizontaal lijstwerk ter bekroning van een gevel. met sgraffiti tussen fijne consolesVoornamelijk voluut- of S-vormig kraagstuk, soms ook louter decoratief.. Houten dakkapelUit het dakvlak opgaand venster; meestal in hout en vaak onder spitse kap.. Bewaard schrijnwerkVerzameling van al het (niet-constructief) houten materiaal zoals deuren, vensterkozijnen, erkeronderdelen, kroonlijst, …; bij uitbreiding ook materiaal in aluminium, PVC, ... . Kleine achtertuin omgevormd tot wintertuin. Werd in 1984 medisch laboratorium.

Bronnen

Archieven
SAB/OW 1800 (1911), 89231, 90856 (1984).