Typologie(ën)

kantoorgebouw
appartementsgebouw

Ontwerper(s)

Pierre M. PORTOarchitect1945

Stijlen

Art deco

Inventaris(sen)

  • Het monumentale erfgoed van België. Laken (Archistory - 2016-2019)
  • Inventaris van het Bouwkundig Erfgoed 1939-1999 (ULB)

Dit (deze) goed(eren) bezit(ten) de volgende waarde(n)

  • Artistiek
  • Esthetisch
  • Historisch
  • Stedenbouwkundig

Onderzoek en redactie

2018

id

Urban : 38340
lees meer

Beschrijving

Voormalig kantoorgebouw van de Usines Puratos, gespecialiseerd in bakkerijproducten, in art-decostijl, n.o.v. architect P. M. Porto, 1945.

De fabriek vestigde zich omstreeks 1927 binnen het bouwblok, op een perceel toegankelijk via nr.45 Steylsstraat. Na de oorlog nam ze het lange smalle perceel op nr.78 Fransmanstraat in dat de firma in 1941 had gekocht. Het kantoorgebouw verving een bestaand gebouw.

Gebouw van vijf bouwlagen, waarvan de laatste, inspringend en onder plat dak, al oorspronkelijk was gepland maar pas in 1961 werd gebouwd. Bakstenen gevel met beklemtoonde horizontale voegen, thans beschilderd in het grijs, met hardstenen elementen. Aan de rechterkant, brede terugwijkende driehoekige portiek1. Open galerij of zuilengang waarvan het dak op zuilen of arcades rust; - 2. Classicistische ruimte vóór een toegangsdeur die terugspringt of niet gelijk is met de voorgevel; - 3. Samenstel van twee zuilen onder architraaf die overgang tussen twee ruimtes accentueert. met een inrijpoort met bolvormige schamppalen. Op de verdiepingen, gestapelde erkerRechthoekig of veelhoekig uitbouwsel, als het ware op de gevel geplakt en daardoor deel uitmakend van de achterliggende ruimte; vaak over één of meer verdiepingen gestapeld. van drie bouwlagen met asymmetrisch driehoekige plattegrond. Links verlicht een hoge en smalle glaspartij het trappenhuisGedeelte van een gebouw waarin de trappen zijn ondergebracht., met traliewerk versierd met de letter “P” op de benedenverdieping. Erboven, muurvak met rond reclamepaneel, oorspronkelijk met het monogram “PP” (Puratoproducts). De laatste bouwlaag is L-vormig en ligt achter een terras. Hoeken beklemtoond door bakstenen zaagtandmotieven. Schrijnwerk vervangen, behalve het metalen raamwerk van het raam van het trappenhuisGedeelte van een gebouw waarin de trappen zijn ondergebracht..

Bronnen

Archieven
SAB/OW 71322 (1941), 57551 (1944-1945), 73143 (1961). 

Tijdschriften
Almanach du Commerce et de l’Industrie, “Steyls (rue)”, 1928.