Typologie(ën)

opbrengsthuis
gelijkvloers met handelszaak
hotel

Ontwerper(s)

Ed. L. TIMMERMANSarchitect1925

Stijlen

Eclectisme

Inventaris(sen)

  • Actualisatie van de Urgentie-Inventaris (Sint-Lukasarchief - 1993-1994)
  • Actualisatie van het inventarisatieproject van het Bouwkundig Erfgoed (DMS-DML - 1995-1998)
  • Permanente actualisatie van de inventaris van het Bouwkundig Erfgoed (DPC-DCE)
  • Het monumentale erfgoed van België. Anderlecht-Kuregem (Archistory - 2017-2019)

Dit (deze) goed(eren) bezit(ten) de volgende waarde(n)

  • Artistiek
  • Esthetisch
  • Historisch
  • Stedenbouwkundig

Onderzoek en redactie

2016, 2019

id

Urban : 34873
lees meer

Beschrijving

Opbrengstpand met invloed van de eclectisch stijl en met commerciële benedenverdieping, n.o.v. architect Ed. L. Timmermans, 1925. Het met nr. 22 verbonden gebouw werd omstreeks 2010 tot hotel verbouwd.

Opstand van vijf bouwlagen en drie gelijke traveeënVerticale geleding van een gevel, bepaald door afstand tussen twee opeenvolgende steunpunten (vb. muurdammen, zuilen, ...). Bakstenen gevel versierd met elementen in simili en witsteen. Drie muuropeningen op de benedenverdieping – vroeger een inrijpoort gevolgd door een etalage en een winkeldeur – met pilastervormige stijlen met geometrisch decor. Op de verdiepingen, traveeënVerticale geleding van een gevel, bepaald door afstand tussen twee opeenvolgende steunpunten (vb. muurdammen, zuilen, ...) gevat in arcades met pilastersPlatte, weinig uitspringende muurpijler, vaak met basis en kapiteel. op dubbele druiper. Muuropeningen onder latei. Glasdeuren met vervangen borstwering op de zijtraveeën op de eerste verdieping en op de middentravee op de tweede. Vensters met borstwering1. Verhoogd gedeelte van een vestingsmuur waarachter men veilig kan lopen; - 2. Muurtje of hekwerk (balkon, terras); - 3. Deel van een muur tussen vloer en onderzijde van een venster; - 4. Verhoging van de buitenmuren van een huis boven de zolderbalken waarop een muurplaat rust. versierd met een friesHorizontale band om een muurvlak in te delen of aan de bovenzijde te begrenzen; al dan niet beschilderd of versierd (terracotta, sgrafitto, cementtegels…). van verticale bepleisterde spiegels. Kroonlijst op gekoppeldeTwee of meerdere identieke bouwelementen (vensters, zuilen, pilasters) die tot een groter (symmetrisch) geheel zijn samengevoegd. consolesVoornamelijk voluut- of S-vormig kraagstuk, soms ook louter decoratief. ter hoogte van de pilastersPlatte, weinig uitspringende muurpijler, vaak met basis en kapiteel.. Dakkapellen van latere datum. Schrijnwerk vervangen.

Bronnen

Archieven
GAA/DS
 17973 (23.01.1925).