Van Ginestestraat naar Emile Jacqmainlaan (heden Konind albert II laan).

Tot 1885 nog een straat i.p.v. een laan. Aangelegd rond 1840 op het tracé van de oude walgang toen de wijk rond het Noordstation in volle ontwikkeling was. Kort daarna bebouwd met neoclassicistisch geïnspireerde huizen die thans allemaal afgebroken zijn.

Het gedeelte tussen de toenmalige E. Jacqmainlaan en het Karel Rogierplein wordt vandaag gedomineerd door postmoderne kantoorgebouwen en het Sheraton Hotel (1971), het stuk tussen het Karel Rogierplein en de Ginestestraat door de blinde zijgevels van het Palace Hotel die zichtbaar geworden zijn na de (recente) afbraak van de oorspronkelijke bebouwing en, in het bijzonder, van een imposant herenhuis op de hoek van het Karel Rogierplein. Juist vóór de hoek met de Ginestestraat zijn nog twee traveeën van het Palace Hotel zichtbaar.
Bekijk de weerhouden gebouwen

Bronnen

Archieven

GASJ/DS/OW 16261(1971).