De Lentestraat verbindt de Kroonlaan met de Jaargetijdenlaan.

Zoals de naburige straten, werd de Lentestraat aangelegd in het kader van het Plan d’alignement des rues du Printemps, de l’Été et de l’Automne et suppression du sentier vicinal n°61 van inspecteur van de wegen Victor Besme, goedgekeurd bij K.B. van 05.03.1895. De Lentestraat volgt het tracé van buurtweg nr. 61.

Het eerste deel van de straat, tussen de Jaargetijdenlaan en de Zomerstraat, werd bijna volledig bebouwd tussen 1890 en 1900. Sommige huizen die dateren uit de tijd toen de straat nog een buurtweg was, zijn bewaard gebleven. Het gaat in de meeste gevallen om kleine arbeidershuizen (zoals nr.15 en 17), waarvan sommige werden gebouwd i.o.v. de Société Coopérative d’Ixelles pour la Construction de Maisons à Bon Marché, zoals herdacht op een gedenkplaat op nr.5.Op 29.05.1893 legde koning Leopold II de eerste steen van het honderdste huis dat deze maatschappij bouwde.
Het tweede deel van de straat loopt langs twee huizenblokken waarin zich, net als in de rest van de wijk, tal van kleine bedrijven (zoals ateliers en goederenoplslagplaatsten) bevinden. In tegenstelling tot de andere straten zijn de ateliers aan de Lentestraat nog niet afgebroken/heropgebouwd of gerenoveerd. Zo vindt er nog altijd een industriële activiteit plaats op nr.50-54 (zie dit nummer), 56-60, 31-33, 35, 39, 47 en 49, weliswaar niet dezelfde als in zijn oorspronkelijke toestand.
Bekijk de weerhouden gebouwen

Bronnen

Archieven
GAE/OW Historique des rues (1925).
GAE/OW 31.
GAE/DS 56-60: 258-56-58; 31-33: 258-33; 35: 258-35; 39, 47 en 49: 258-45.

Publicaties en studies
HAINAUT, M., BOVY, Ph., Le quartier de la Petite Suisse, Gemeente Elsene, Brussel, 1998 (À la découverte de l’histoire d’Ixelles, 2).
Ixelles, Ensembles urbanistiques et architecturaux remarquables, ERU, Brussel, 1990, pp.121-123.
Nr.51: Inventaire visuel de l’architecture industrielle à Bruxelles-Ixelles, AAM, Brussel, 1980-1982, fiche 18.
Nr.56-60: Inventaire visuel de l’architecture industrielle à Bruxelles-Ixelles, AAM, Brussel, 1980-1982, fiche 59.