Deze rechte straat verbindt de Guillaume Stocqstraat met de Burgemeestersstraat.

Hoewel de straat deel uitmaakt van de wijk de Vijvers van Elsene, werd haar tracé niet opgenomen in het Plan d'expropriation par zones pour l'aménagement des abords des étangs […] vastgelegd in augustus 1873. De aanleg van de straat werd pas enkele jaren later verordend, samen met die van de Victor Greysonstraat, bij K.B. van 14.09.1890 houdende het Projet d'ouverture de deux rues entre les rues Guillaume Stocq et du Bourgmestre.

[i]Projet d'ouverture de deux rues entre les rues Guillaume Stocq et du Bourgmestre[/i] (detail), 14.09.1890, GAE/OW 104.

Haar naam is een eerbetoon aan de schepenen van Elsene. Verscheidene straten in de buurt zijn trouwens vernoemd naar schepenen, zoals Victor Greyson, Antoine Labarre of Guillaume Macau.

De meeste huizen langs de straat werden tussen 1896 en ca. 1910 door de kleine burgerij en de middenstand gebouwd. Sommige hebben een neoclassicistische inslag, maar de meeste zijn in eclectische stijl (zoals het geheel van nr.99 tot nr.109). Enkele huizen vertonen decoratieve elementen (smeedijzer, sgraffiti, enz.), zoals nr.53 (n.o.v. architect William De Fontaine, 1906), met verscheidene art-nouveausgraffiti met blad- en bloemguirlandes. Op de hoek met de Burgemeestersstraat bouwde architect Félix de Ridder een pittoreske villa die nu helaas verdwenen is (GAE/DS 104-82).

Op hoek met Burgemeesterstraat, huis n.o.v. architect Félix De Ridder (gesloopt), opstand, GAE/DS 104-82 (1907).

Onder de zeldzame bouwwerken uit de jaren 1920 vermelden we het kleine gebouw bestaande uit een atelier en een bureau met woning op de verdieping, n.o.v. architect Adrien Blomme voor verwarmingstechnicus Henri Rozenblat (zie nr.72). Die laatste werkte op de bouwplaats van het appartementsgebouw dat A. Blomme bouwde aan de Renbaanlaan (zie Renbaanlaan nr. 169), naar het voorbeeld van het Terkamerendal. Rozenblat kocht er trouwens een appartement. Een interessant detail is dat Henri Rozenblat in datzelfde jaar (1923) een andere stedenbouwkundige aanvraag had ingediend (GAE/DS 104-82).

Niet-uitgevoerd ontwerp van architect Antoine Pompe voor Henri Rozenblat, opstand, GAE/DS 104-82 (1923).

Deze aanvraag, die uiteindelijk niet doorging, omvatte de plannen van een gebouw ontworpen door architect Antoine Pompe, met een programma dat verwant was aan dat van A. Blomme.
Bekijk de weerhouden gebouwen

Bronnen

Archieven
GAE/OW 104.
GAE/OW Historique des rues (1925).
GAE/DS 53: 104-53; 99 en 101: 104-99-101; 103 en 105: 104-103-105; 107 en 109: 104-107-109.

Publicaties en studies
BLOMME, F., À la rencontre d'Adrien Blomme 1878-1940. Sa vie, son œuvre racontées par Françoise Blomme, Centre International pour la Ville, l'Architecture et le Paysage, Brussel, 2004, pp. 173, 222.
HAINAUT, M., BOVY, Ph., Ixelles-Village et le quartier des Étangs, Gemeente Elsene, Brussel, 1998 (À la découverte de l'histoire d'Ixelles, 3).
Ixelles, Ensembles urbanistiques et architecturaux remarquables, ERU, Brussel, 1990, pp.81-88.
Le quartier des étangs d'Ixelles, Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, Brussel, 1994 (Brussel, Stad van Kunst en Geschiedenis, 10).

Nr.53: Inventaire des sgraffites. Ixelles, GERPM – SC ASBL, s.l., s.d., fiche 76.