Het woord vertalen in het Frans

Horizontale balk die de spantbenen van elk kapgebint bijeenhoudt en de spatkrachten opvangt.
Dit woord zoeken in de beschrijvingen