Typologie(ën)

school

Ontwerper(s)

Raoul J. BRUNSWYCKarchitect1968

Odon WATHELETarchitect1968

Stijlen

Brutalisme

Inventaris(sen)

  • Het monumentale erfgoed van België. Laken (Archistory - 2016-2019)

Dit (deze) goed(eren) bezit(ten) de volgende waarde(n)

  • Artistiek
  • Esthetisch
  • Historisch
  • Landschappelijk
  • Sociaal
  • Stedenbouwkundig

Onderzoek en redactie

2018

id

Urban : 38507
lees meer

Beschrijving

Modernistisch schoolcomplex, naar ontwerp van architecten Raoul Brunswyck en Odon Wathelet, 1968.

Geschiedenis
In 1956 liet een rijke dame het bijna één hectare groot terrein na aan de Vereniging van Vrije Scholen van Brussel, om er een christelijke school op te richten. Het was een in 1966 opgericht Nederlandstalig jezuïetencollege dat er zich vestigde. De werken namen een aanvang op 05.03.1968 en het college opende zijn deuren al in september van dat jaar, voor een eerste jaar humaniora. De school werd officieel op 14.06.1969 ingehuldigd, hoewel toen enkel het allereerste deel van de laan was aangelegd. Tot in 1971 werd het uit vier volumes bestaande complex geleidelijk uitgebreid. Het omvatte toen een gebouw aan de straat, met zwembad en sportzaal, dat door een lager, gebogen volume werd verbonden met twee klasgebouwen die in een van hun hoeken waren ingewerkt: een aan de westkant, langs de Cockerweg, het andere aan de zuidkant.

In 1987 werd een nieuwe vleugel van drie bouwlagen gebouwd in het verlengde van het zuidelijke klasgebouw (architect Jos Beutels, bureau Studio Twee). Tussen 2003 en 2005 werd een nieuw klasgebouw ingewerkt in de westelijke hoek gevormd door de twee oorspronkelijke volumes. Tot slot werd in 2009-2010 een auditorium met 220 plaatsen gebouwd aan de kant van de laan, op de hoek met de Cockerweg (architecten P. Vidts en J. Moens). Dit waaiervormige, met antracietzwarte betonpanelen beklede gebouw werd in april 2011 ingehuldigd. In 2017 werden de gevels van het complex gerenoveerd, waarbij de twee oorspronkelijke klasgebouwen opnieuw werden bekleed.

Beschrijving
Gebouwen met een betonnen geraamte dat een zichtbaar raster vormt op de gevel.

Aan de laan, gebouw van twee bouwlagen; de eerste, half-ondergronds aan de binnenplaats, bevat een zwembad, terwijl de tweede, hogere bouwlaag als sportzaal wordt gebruikt. De gevels aan de laan en de blindeZonder opening; blind venster, schijnopening. zijgevels zijn met bleke bakstenen bekleed. De lange gevels worden geritmeerd door pijlers1. Muurstut zonder entasis (kromming), mogelijk met basis en kapiteel; - 2. Massief gemetseld of betonnen steunelement met gewoonlijk rechthoekige doorsnede (vb. bruggepijler,…), oorspronkelijk met Kalwall-vulling, een systeem van doorschijnende sandwichpanelenKunststoffen gevelplaat, bestaande uit een isolerende kern tussen twee platen (vandaar 'sandwich'). Bekendste uitvoering, Glasal, gemaakt op basis van cement en versterkingsvezels, met een glad zijdeglans oppervlakte en verkrijgbaar in een tiental verschillende kleuren. in glasvezel bevestigd op een aluminiumstructuur. Aan de laan, gebouw aan de linkerkant achter een laag volume met blindeZonder opening; blind venster, schijnopening. bakstenen gevel.
De muren van de sportzaal zijn bekleed met een raster van rode baksteen en geluidwerende oranje gaatstenen.

Gebogen volume van twee bouwlagen met bakstenen gevels. Straatgevel volgens oorspronkelijk plan in een stompe hoek, met rechts de brede ingang achter een trap. De eerste bouwlaag van de noordwestelijke gevel is half-ondergronds. De zuidoostelijke gevel ligt achter een groot terras op een betonnen zuilengang en met een stenen borstwering1. Verhoogd gedeelte van een vestingsmuur waarachter men veilig kan lopen; - 2. Muurtje of hekwerk (balkon, terras); - 3. Deel van een muur tussen vloer en onderzijde van een venster; - 4. Verhoging van de buitenmuren van een huis boven de zolderbalken waarop een muurplaat rust. met reliëfversiering dat op de benedenverdieping een overdekte speelplaats vormt. Oorspronkelijk houten schrijnwerkVerzameling van al het (niet-constructief) houten materiaal zoals deuren, vensterkozijnen, erkeronderdelen, kroonlijst, …; bij uitbreiding ook materiaal in aluminium, PVC, ... ; raamwerkVast of bewegend houten of metalen omlijsting van een ruit binnen een kozijn. met vleugels die horizontaal rond een centrale as draaien.
Binnen, kantoren en cafetaria.

Oorspronkelijke klasgebouwen met verschillende hoogte en met drie bouwlagen. Bakstenen topgevels. Lange gevels behandeld als gordijnmuren, met sandwichpanelen met reliëfversiering in groene tinten en raamwerkVast of bewegend houten of metalen omlijsting van een ruit binnen een kozijn. oorspronkelijk in afzelia.

Binnen, trappenhuizenGedeelte van een gebouw waarin de trappen zijn ondergebracht. met zichtbaar beton en met bakstenen muren.


Bronnen

Archieven
SAB/OW 84556 (1968), 93977 (1987), 109767 (2000), 111230 (2002).


Publicaties en studies
VERHAEGHE, L., 8 x Mutsaard-Laken, Gemeenschapscentrum Heembeek-Mutsaard, Brussel, 2006, pp.
 66-73.

Websites
http://ruusbroec.be/stek5/