Typologie(ën)

kerk/kathedraal/basiliek
klooster/abdij

Statut juridique

Beschermd sinds 30 juni 1953, 06 mei 1993

Inventaris(sen)

  • Actualisatie van de Urgentie-Inventaris (Sint-Lukasarchief - 1993-1994)
  • Actualisatie van het inventarisatieproject van het Bouwkundig Erfgoed (DMS-DML - 1995-1998)
  • Urgentie-inventaris van het bouwkundig erfgoed van de Brusselse agglomeratie (Sint-Lukasarchief 1979)
  • Het monumentale erfgoed van België. Elsene (DMS-DML - 2005-2015)
  • Het monumentale erfgoed van België. Brussel Uitbreiding Zuid (Apeb - 2005-2008)

Dit (deze) goed(eren) bezit(ten) de volgende waarde(n)

  • Artistiek
  • Esthetisch
  • Historisch
  • Stedenbouwkundig

Onderzoek en redactie

2016

id

Urban : 36943
lees meer

Beschrijving

De voormalige Ter Kamerenabdij is een van de best bewaarde cisterciënzerkloosters in onze contreien, samen met de Bijloke (Gent), Herkenrode (Hasselt), Marche-les-Dames (Namen) en La Ramée (Geldenaken). Het is ook het meest volledige buitenstedelijke kloostergeheel van het ancien régime in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. De abdij, die rond 1200 werd gesticht, werd in 1796 opgeheven; ze is zo goed bewaard gebleven doordat de gebouwen na het vertrek van de kloosterzusters bijna permanent werden bewoond. In de 19e eeuw werd het complex aanvankelijk ingenomen door twee landbouwbedrijven, daarna door een bedelaarskolonie, de Koninklijke Militaire School en het Militair Cartografisch Instituut. Thans wordt het verdeeld tussen de Ecole Nationale Supérieure des Arts Visuels (La Cambre), het Nationaal Geografisch Instituut (NGI) en de parochie Onze-Lieve-Vrouw Ter Kameren en Sint-Philippus Neri.

Tijdens het interbellum werd de abdij grondig gerestaureerd. De meeste gebouwen en de tuinen dateren uit de 18e eeuw. De oudste elementen zijn de 14-eeuwse abdijkerk en het klooster en zijn bijgebouwen, waarvan sommige tot de 13e eeuw teruggaan.

De site ligt schrijlings op het grondgebied van de gemeente Elsene en dat van Brussel Stad, tussen de Emile De Motlaan, de Emile Duraylaan en de Louizalaan, de Kloosterdreef en de Rode-Kruissquare.

Files

Pdf Cover

De Ter Kamerenabdij
Ter_Kamerenabdij.pdf (PDF - )