Typologie(ën)

opbrengsthuis

Ontwerper(s)

Émile VANDE WEGHEarchitect1937

Stijlen

Art deco

Inventaris(sen)

  • Permanente actualisatie van de inventaris van het Bouwkundig Erfgoed (DPC-DCE)

Dit (deze) goed(eren) bezit(ten) de volgende waarde(n)

  • Artistiek
  • Esthetisch
  • Historisch
  • Stedenbouwkundig

Onderzoek en redactie

2016

id

Urban : 35927
lees meer

Beschrijving

Opbrengstpand in art-decostijl en met asymmetrische compositieTypische gevelopstand bestaande uit twee ongelijke traveeën; in Brussel komt dit geveltype vaak voor met drie bouwlagen volgens verkleinende ordonnantie; de hoofdtravee is meestal breder, rijker uitgewerkt en wordt verder benadrukt door licht vooruit te springen en/of door één of meer balkons; de kelders zijn meestal hoog, wat zich vertaalt in een hoge onderbouw; het grondplan bestaat over het algemeen uit een aaneenschakeling van kamers., n.o.v. architect Emile Vande Weghe, 1937. Gesigneerd op de sokkel “EM. VAN DE WEGHE / ARCHITECTE”.

Gevel in gele bakstenen, sommige rechtopstaand, met hardstenen elementen. Twee evenwijdige stenen kordonlijsten op elke traveeVerticale geleding van een gevel, bepaald door afstand tussen twee opeenvolgende steunpunten (vb. muurdammen, zuilen, ...) en in elke bouwlaag. Doorlopende onderdorpels die ook een kordonlijst vormen. Op de toegangstraveeTravee waarin de toegang is ondergebracht., deur tussen boogvormige stijlen en onder een latei die een luifelAfdak boven de ingang van een huis of handelszaak. vormt, met kordonband op consolesVoornamelijk voluut- of S-vormig kraagstuk, soms ook louter decoratief.. Daarboven, voorstevenvormig muurvlak met in het midden een metalen lantaarn. Traveevlakken met dezelfde vorm op de verdiepingen. HoofdtraveeBredere en rijker uitgewerkte travee, meestal van een huis met asymmetrische compositie; vaak in risaliet en onder bekronende topgevel. in risaliet, met venstersLicht- en/of luchtopening in een muur. tussen ronde stijlen. Op de verdiepingen gestapelde erker, per verdiep tweezijdig tussen rechthoekige entablementenHoofdgestel of onderdeel ervan (vb. kroonlijst) als bekroning van muuropening; entablement vaak op consoles.. Oorspronkelijke kroonlijst die de uitsprongen van de gevel volgt. DakkapelUit het dakvlak opgaand venster; meestal in hout en vaak onder spitse kap. van latere datum. Oorspronkelijk schrijnwerk; deur met raampjes met roedeverdeling, raamwerkVast of bewegend houten of metalen omlijsting van een ruit binnen een kozijn. met bovenlichten met roedeverdeling rond een glas-in-loodraam.

Bronnen

Archieven
SAB/OW 46397 (1935).