Typologie(ën)

burgerwoning

Ontwerper(s)

Fr. LEDENT landmeter / meetkundig schatter1923

Stijlen

Eclectisme

Inventaris(sen)

  • Permanente actualisatie van de inventaris van het Bouwkundig Erfgoed (DPC-DCE)

Dit (deze) goed(eren) bezit(ten) de volgende waarde(n)

  • Artistiek
  • Esthetisch
  • Historisch
  • Stedenbouwkundig

Onderzoek en redactie

2016

id

Urban : 35819
lees meer

Beschrijving

Burgerwoning in eclectische stijl en met asymmetrische compositieTypische gevelopstand bestaande uit twee ongelijke traveeën; in Brussel komt dit geveltype vaak voor met drie bouwlagen volgens verkleinende ordonnantie; de hoofdtravee is meestal breder, rijker uitgewerkt en wordt verder benadrukt door licht vooruit te springen en/of door één of meer balkons; de kelders zijn meestal hoog, wat zich vertaalt in een hoge onderbouw; het grondplan bestaat over het algemeen uit een aaneenschakeling van kamers., n.o.v. landmeter Fr. Ledent voor een familielid, 1923.

Gevel in oranjekleurige baksteen met elementen in similiBepleistering ter imitatie van natuursteen., witsteen en hardsteen. Muuropeningen met lekdrempels met spuwersUitmonding van een goot of waterbekken waarlangs overtollig water wordt afgevoerd.. Op de toegangstraveeTravee waarin de toegang is ondergebracht., deur gekoppeldTwee of meerdere identieke bouwelementen (vensters, zuilen, pilasters) die tot een groter (symmetrisch) geheel zijn samengevoegd. aan een getralied venster, onder een gemeenschappelijke latei en dito impostvensterVenster boven een deur en ervan gescheiden door een stenen dorpel, een entablement of een muurvlak.. Tweelicht met rondboogvensters op de tweede verdieping. Op de hoofdtravee, twee venstersLicht- en/of luchtopening in een muur. op de benedenverdieping, boogvormige balkons op de verdiepingen, het tweede voor een T-vormige glasdeurDeur waarvan het grootste deel uit glas bestaat. met twee monelenStenen vensterstijl.; smeedijzeren borstweringen1. Verhoogd gedeelte van een vestingsmuur waarachter men veilig kan lopen; - 2. Muurtje of hekwerk (balkon, terras); - 3. Deel van een muur tussen vloer en onderzijde van een venster; - 4. Verhoging van de buitenmuren van een huis boven de zolderbalken waarop een muurplaat rust.. Op de verdiepingen, traveeVerticale geleding van een gevel, bepaald door afstand tussen twee opeenvolgende steunpunten (vb. muurdammen, zuilen, ...) geflankeerd door kolossale pilastersPlatte, weinig uitspringende muurpijler, vaak met basis en kapiteel. die de kroonlijst doorbreken, rondvormige akroterieVersieringsmotief, op de hoek - in mindere mate op de top - van het hoofdgestel; vaak in de vorm van een palmet of griffioen. met cirkelmotief. Grotendeels bewaard schrijnwerk, behalve het raamwerkVast of bewegend houten of metalen omlijsting van een ruit binnen een kozijn. van de glasdeurDeur waarvan het grootste deel uit glas bestaat. op de eerste verdieping.
Hek van het voortuintje verwijderd.

Bronnen

Archieven
SAB/OW 53694 (1923).