Typologie(ën)

burgerwoning

Ontwerper(s)

Adrien BLOMMEarchitect1922

Stijlen

Art deco

Inventaris(sen)

  • Het monumentale erfgoed van België. Elsene (DMS-DML - 2005-2015)

Dit (deze) goed(eren) bezit(ten) de volgende waarde(n)

  • Artistiek
  • Esthetisch
  • Historisch
  • Stedenbouwkundig

Onderzoek en redactie

2011-2013

id

Urban : 21583
lees meer

Beschrijving

Burgerhuis in art-decostijl, n.o.v. architect Adrien Blomme i.o.v. zijn oom Jean Boels, 1922.

Maakt nu deel uit van de Université Libre de Bruxelles.

Vier bouwlagen en, op de verdiepingen, drie traveeënVerticale geleding van een gevel, bepaald door afstand tussen twee opeenvolgende steunpunten (vb. muurdammen, zuilen, ...) gescandeerd door kolossale pilastersPlatte, weinig uitspringende muurpijler, vaak met basis en kapiteel.. Benedenverdieping in witsteen, verdiepingen in baksteen. Rondboogvormige muuropeningen voorzien van een borstwering1. Verhoogd gedeelte van een vestingsmuur waarachter men veilig kan lopen; - 2. Muurtje of hekwerk (balkon, terras); - 3. Deel van een muur tussen vloer en onderzijde van een venster; - 4. Verhoging van de buitenmuren van een huis boven de zolderbalken waarop een muurplaat rust. op de eerste verdieping, de andere muuropeningen zijn rechthoekig. Een imposante houten kroonlijstStelselmatig uitkragende geprofileerde lijst boven een muur of een ander belangrijk bouwdeel (entablement). benadrukt de laatste verdieping. Toegangsdeur met lichtjes uitspringende portiek1. Open galerij of zuilengang waarvan het dak op zuilen of arcades rust; - 2. Classicistische ruimte vóór een toegangsdeur die terugspringt of niet gelijk is met de voorgevel; - 3. Samenstel van twee zuilen onder architraaf die overgang tussen twee ruimtes accentueert.. SchrijnwerkVerzameling van al het (niet-constructief) houten materiaal zoals deuren, vensterkozijnen, erkeronderdelen, kroonlijst, …; bij uitbreiding ook materiaal in aluminium, PVC, ...  deels bewaard.

Achteruitbouwstrook afgesloten door een muurtje en bewaard ijzeren traliewerk.

Bronnen

Archieven
GAE/DS 176-54, 176-44.

Publicaties en studies
BLOMME, Fr., À la rencontre d'Adrien Blomme 1878-1940. Sa vie, son oeuvre racontées par Françoise Blomme, CIVA, 2004, p. 229.