Typologie(ën)

burgerwoning

Ontwerper(s)

Ernest DEVROYEarchitect1908

Stijlen

Eclectisme
Neo-Vlaamse renaissance

Inventaris(sen)

  • Actualisatie van de Urgentie-Inventaris (Sint-Lukasarchief - 1993-1994)
  • Actualisatie van het inventarisatieproject van het Bouwkundig Erfgoed (DMS-DML - 1995-1998)
  • Urgentie-inventaris van het bouwkundig erfgoed van de Brusselse agglomeratie (Sint-Lukasarchief 1979)
  • Het monumentale erfgoed van België. Sint-Lambrechts-Woluwe (Apeb - 2010-2012)

Dit (deze) goed(eren) bezit(ten) de volgende waarde(n)

  • Artistiek
  • Esthetisch
  • Historisch
  • Stedenbouwkundig

Onderzoek en redactie

2010-2012

id

Urban : 21151
lees meer

Beschrijving

Burgerhuis in eclectische stijl met Vlaamse renaissance-inslag, gesigneerd “E. DEVROYE / ARCH” op de sokkel en gedateerd “MDCCCCVIII” (1908) op de eerste verdieping.

Maakt deel uit van een bijzonder homogene huizenrij in eclectische stijl, van nr. 1 tot nr. 97.

Bakstenen gevel met witstenen elementen. Drie bouwlagen en één traveeVerticale geleding van een gevel, bepaald door afstand tussen twee opeenvolgende steunpunten (vb. muurdammen, zuilen, ...) op de verdiepingen. Rondbogige muuropeningen met doorlopende  archivoltGeprofileerde of versierde omlijsting van een boog. in de eerste en laatste bouwlaag. Trapezoïdale erkerRechthoekig of veelhoekig uitbouwsel, als het ware op de gevel geplakt en daardoor deel uitmakend van de achterliggende ruimte; vaak over één of meer verdiepingen gestapeld. onder plat dak, bekroond door drie gekoppeldeTwee of meerdere identieke bouwelementen (vensters, zuilen, pilasters) die tot een groter (symmetrisch) geheel zijn samengevoegd. venstersLicht- en/of luchtopening in een muur.. Stijlen in de vorm van samengestelde pilastersPlatte, weinig uitspringende muurpijler, vaak met basis en kapiteel. op de verdiepingen. Decor van diamantkoppenPiramidaal ornament (3 of 4 zijden), onder andere gebruikt in banden en friezen.. KroonlijstStelselmatig uitkragende geprofileerde lijst boven een muur of een ander belangrijk bouwdeel (entablement). geflankeerd door stenen consolesVoornamelijk voluut- of S-vormig kraagstuk, soms ook louter decoratief.. Deur bewaard, met trappenpartij. SchrijnwerkVerzameling van al het (niet-constructief) houten materiaal zoals deuren, vensterkozijnen, erkeronderdelen, kroonlijst, …; bij uitbreiding ook materiaal in aluminium, PVC, ...  vervangen. Hek van de voortuin verdwenen.