Typologie(ën)

burgerwoning

Ontwerper(s)

Joseph PURNELLEarchitect1924

Stijlen

Eclectisme
Art deco

Inventaris(sen)

  • Actualisatie van de Urgentie-Inventaris (Sint-Lukasarchief - 1993-1994)
  • Actualisatie van het inventarisatieproject van het Bouwkundig Erfgoed (DMS-DML - 1995-1998)
  • Urgentie-inventaris van het bouwkundig erfgoed van de Brusselse agglomeratie (Sint-Lukasarchief 1979)
  • Het monumentale erfgoed van België. Sint-Lambrechts-Woluwe (Apeb - 2010-2012)

Dit (deze) goed(eren) bezit(ten) de volgende waarde(n)

  • Artistiek
  • Esthetisch
  • Historisch
  • Stedenbouwkundig

Onderzoek en redactie

2010-2012

id [nl]

Urban : 21139
lees meer

Beschrijving

Burgerhuis in eclectische stijl met art-deco-invloeden, n.o.v. architect Joseph Purnelle, 1924.

Maakt deel uit van een bijzonder homogene huizenrij in eclectische stijl, van nr. 4 tot nr. 50.

Twee ongelijke traveeënVerticale geleding van een gevel, bepaald door afstand tussen twee opeenvolgende steunpunten (vb. muurdammen, zuilen, ...) in de eerste twee bouwlagen; vensterLicht- en/of luchtopening in een muur. met vijf monelenStenen vensterstijl. in de laatste bouwlaag. Bakstenen gevel met elementen in similiBepleistering ter imitatie van natuursteen. en granito. Trappenpartij voor terugwijkende portiek1. Open galerij of zuilengang waarvan het dak op zuilen of arcades rust; - 2. Classicistische ruimte vóór een toegangsdeur die terugspringt of niet gelijk is met de voorgevel; - 3. Samenstel van twee zuilen onder architraaf die overgang tussen twee ruimtes accentueert. met een deur en twee kleine getraliede venstersLicht- en/of luchtopening in een muur., onder een luifelAfdak boven de ingang van een huis of handelszaak. met daklicht, verlicht door een vensterLicht- en/of luchtopening in een muur. boven de deur. VenstersLicht- en/of luchtopening in een muur. op kussenblokken1. Dekplaat dat ligt tussen de drager (kapiteel) en het gedragene (balk of boog); 2. Kwartronde kraagsteen van een venster- of deurboog. in de eerste twee bouwlagen, die op de hoofdtraveeBredere en rijker uitgewerkte travee, meestal van een huis met asymmetrische compositie; vaak in risaliet en onder bekronende topgevel. trapezoïdaal; smeedijzeren borstwering1. Verhoogd gedeelte van een vestingsmuur waarachter men veilig kan lopen; - 2. Muurtje of hekwerk (balkon, terras); - 3. Deel van een muur tussen vloer en onderzijde van een venster; - 4. Verhoging van de buitenmuren van een huis boven de zolderbalken waarop een muurplaat rust. in de tweede bouwlaag. MansardedakGebroken kap of Frans dak met met steile ondervlakken en licht hellende bovenvlakken. met dakkapelUit het dakvlak opgaand venster; meestal in hout en vaak onder spitse kap.. SchrijnwerkVerzameling van al het (niet-constructief) houten materiaal zoals deuren, vensterkozijnen, erkeronderdelen, kroonlijst, …; bij uitbreiding ook materiaal in aluminium, PVC, ...  bewaard, met glas-in-loodramen op de benedenverdieping en op de laatste verdieping.

Bronnen

Archieven
GASLW/DS 1384 (1924).

Opmerkelijke bomen in de nabijheid