Ontwerper(s)

Louis LUDWIGbeeldhouwer, schilder1882-1905

Édouard FRANKINETarchitect1905

Stijlen

Eclectisme

Inventaris(sen)

  • Actualisatie van de Urgentie-Inventaris (Sint-Lukasarchief - 1993-1994)
  • Actualisatie van het inventarisatieproject van het Bouwkundig Erfgoed (DMS-DML - 1995-1998)
  • Het monumentale erfgoed van België. Elsene (DMS-DML - 2005-2015)

Dit (deze) goed(eren) bezit(ten) de volgende waarde(n)

  • Artistiek
  • Esthetisch
  • Historisch
  • Stedenbouwkundig

Onderzoek en redactie

2009-2011

id [nl]

Urban : 19887
lees meer

Beschrijving

Eclectische kunstenaarswoning met ateliers van schilder Louis Ludwig, 1882-1905.

Geschiedenis
Louis Ludwig (Lith/NL, 1856 - Brugge 1925) was een postimpressionistische schilder en beeldhouwer. Hij was onder meer lid van de Brusselse L’Union des Arts en Labeur. In 1882 liet hij hier zijn atelier bouwen. In 1889 verbouwt hij het tot woning met atelier, die hij in 1905 een tweede maal laat verhogen door architect Edouard Frankinet.

Beschrijving
Voorgevel met twee bouwlagen onder lessenaarsdakDak bestaande uit één hellend dakvlak. en terugspringende derde bouwlaag onder zadeldakDak met twee hellende dakvlakken.. Bakstenen gevel verlevendigd met hardstenen elementen en licht uitspringende bakstenen banden. Benedenverdieping met smal venstertje, naast deur en breed getoogd vensterLicht- en/of luchtopening in een muur.. Op eerste verdieping centrale houten erkerRechthoekig of veelhoekig uitbouwsel, als het ware op de gevel geplakt en daardoor deel uitmakend van de achterliggende ruimte; vaak over één of meer verdiepingen gestapeld. en zenithaal verlicht door aangrenzend dakvlakvensterIn het dakvlak ingewerkt venster.. Hoogste bouwlaag met centraal vierledig raam en zenithaal verlicht door aangrenzend dakvlakvensterIn het dakvlak ingewerkt venster.. KroonlijstStelselmatig uitkragende geprofileerde lijst boven een muur of een ander belangrijk bouwdeel (entablement). op opvallend lange korbelen1. Diagonale houten balk ter ondersteuning van overkragende elementen zoals een luifel, een kroonlijst,…; 2. Balk om de verbinding tussen trekker en spantbeen in een kapspant te versterken.. SchrijnwerkVerzameling van al het (niet-constructief) houten materiaal zoals deuren, vensterkozijnen, erkeronderdelen, kroonlijst, …; bij uitbreiding ook materiaal in aluminium, PVC, ...  gedeeltelijk bewaard.

Interieur
Op verdieping telkens atelier vooraan en trappenhuisGedeelte van een gebouw waarin de trappen zijn ondergebracht. en kleinere kamers op tussenverdiepingen achteraan.

Bronnen

Archieven
GAE/DS 79-35.