Typologie(ën)

herenhuis

Statut juridique

Beschermd sinds 00 m0 [nl] 0000

Stijlen

Modernisme

Inventaris(sen)

  • Actualisatie van de Urgentie-Inventaris (Sint-Lukasarchief - 1993-1994)
  • Actualisatie van het inventarisatieproject van het Bouwkundig Erfgoed (DMS-DML - 1995-1998)
  • Urgentie-inventaris van het bouwkundig erfgoed van de Brusselse agglomeratie (Sint-Lukasarchief 1979)
  • Het monumentale erfgoed van België. Elsene (DMS-DML - 2005-2015)

Dit (deze) goed(eren) bezit(ten) de volgende waarde(n)

  • Artistiek
  • Esthetisch
  • Historisch
  • Stedenbouwkundig

Onderzoek en redactie

2005-2007

id

Urban : 16501
lees meer

Beschrijving

Herenhuis in modernistische stijl i.o.v. weduwe Petrucci en n.o.v. arch. Jean-Jules Eggericx, 1926.

Maakt deel uit van opmerkelijke huizenrij van nr. 10 tot 24.

Typische stadswoning van het interbellum met invloeden van Hendrik Berlage en van Frank Lloyd Wright.

Sobere gevel van drie bouwlagen en vijf ongelijke traveeënVerticale geleding van een gevel, bepaald door afstand tussen twee opeenvolgende steunpunten (vb. muurdammen, zuilen, ...) onder plat dak. Hardstenen sokkel. Gevel in bruingele baksteen met verdiept voegwerk, verlevendigd door grafisch spel van rechthoekige venstersLicht- en/of luchtopening in een muur. en witte venstersLicht- en/of luchtopening in een muur. met roedeverdeling. SchrijnwerkVerzameling van al het (niet-constructief) houten materiaal zoals deuren, vensterkozijnen, erkeronderdelen, kroonlijst, …; bij uitbreiding ook materiaal in aluminium, PVC, ...  bewaard.
Interieur. Twee appartementen rond achthoekige centrale hal.

Bronnen

Archieven
GAE/Urb. 92-18-20.

Tijdschriften
BRUNFAUT, J., ‘L'architecte J. Jean Eggericx', Le Document, 80, 1931, s.p.
DE KONINCK, L.H., ‘J. J. Eggericx 1884-1963', Architecture, 53, 1963, pp. 210-213.