Typologie(ën)

appartementsgebouw

Ontwerper(s)

ATELIER D'ARCHITECTURE DE GENVALarchitectenbureau1977-1978

Paul SZTERNFELDarchitect1977-1978

Stijlen

Postmodernisme

Inventaris(sen)

  • Inventaris van het Hedendaags Erfgoed (Urbat - 1994)
  • Actualisatie van het inventarisatieproject van het Bouwkundig Erfgoed (DMS-DML - 1995-1998)
  • Het monumentale erfgoed van België. Brussel Uitbreiding Zuid (Apeb - 2005-2008)

Dit (deze) goed(eren) bezit(ten) de volgende waarde(n)

  • Artistiek
  • Esthetisch
  • Historisch
  • Technisch
  • Stedenbouwkundig

Onderzoek en redactie

2005-2006

id

Urban : 15796
lees meer

Beschrijving

Appartementsgebouw in postmodernistische stijl met spel van concave en convexe elementen, n.o.v. Atelier d'architecture de Genval (arch. Paul Szternfeld), 1977-1978.

Zeven bouwlagen waarvan twee laatste successief inspringend en drie gelijke, concave traveeënVerticale geleding van een gevel, bepaald door afstand tussen twee opeenvolgende steunpunten (vb. muurdammen, zuilen, ...) die contrasteren met convexe lijn van vier eerste bouwlagen. Op uitspringend gedeelte in vijfde bouwlaag terras. Muurdammen en stijlen in hardsteen. Drieledige metalen borstweringen1. Verhoogd gedeelte van een vestingsmuur waarachter men veilig kan lopen; - 2. Muurtje of hekwerk (balkon, terras); - 3. Deel van een muur tussen vloer en onderzijde van een venster; - 4. Verhoging van de buitenmuren van een huis boven de zolderbalken waarop een muurplaat rust. onder venstersLicht- en/of luchtopening in een muur. met zelfde indeling. Houten schrijnwerkVerzameling van al het (niet-constructief) houten materiaal zoals deuren, vensterkozijnen, erkeronderdelen, kroonlijst, …; bij uitbreiding ook materiaal in aluminium, PVC, ...  waarvan indeling verticale lijnen van gebouw versterkt.
Inkomhal met oorspronkelijk door arch. ontworpen decor.
Voortuin n.o.v. landschapsarch. Jacques Wiertz gestructureerd door heggen die naar inkom leiden dat lager ligt dan straatniveau.

Bronnen

Archieven
SAB/OW 93664 (1977).
GAE/Urb. 34-24.

Publicaties en studies
BURNIAT, P., PUTTEMANS, P., VANDENBREEDEN, J., L'Architecture moderne à Bruxelles, Octogone éd., Bruxelles – Louvain-la-Neuve, 2000, p. 200.