Vous voyez cet objet en preview en tant qu'administrateur du site.

Typologie(ën)

burgerwoning

Ontwerper(s)

Léon SMETSarchitect1911

Stijlen

Eclectisme

Inventaris(sen)

Dit (deze) goed(eren) bezit(ten) de volgende waarde(n)

Onderzoek en redactie

1993-1995

id

Urban : 14104
lees meer

Beschrijving

Eclectisch pand n.o.v. arch. Léon SMETS, 1911.

Drie bouwlagen en twee ongelijke traveeënVerticale geleding van een gevel, bepaald door afstand tussen twee opeenvolgende steunpunten (vb. muurdammen, zuilen, ...). Gevel in witte baksteen met banden in blauwe hardsteen op bewerkte arduinen plint met kelderopeningen. HoofdtraveeBredere en rijker uitgewerkte travee, meestal van een huis met asymmetrische compositie; vaak in risaliet en onder bekronende topgevel. in risalietRisaliet (Italiaans, van risalto: uitstekend deel), vooruitspringend volume van een gevel dat over de hele hoogte doorloopt en soms hoger is; naar gelang de positie worden er midden-, zij- en hoekrisalieten onderscheiden. en gevat tussen pilastersPlatte, weinig uitspringende muurpijler, vaak met basis en kapiteel.; op eerste verdieping trapezoïdale erkerRechthoekig of veelhoekig uitbouwsel, als het ware op de gevel geplakt en daardoor deel uitmakend van de achterliggende ruimte; vaak over één of meer verdiepingen gestapeld. met bekronend balkon. Gebogen kroonlijstStelselmatig uitkragende geprofileerde lijst boven een muur of een ander belangrijk bouwdeel (entablement). op gestrekte uiteinden op twee consolesVoornamelijk voluut- of S-vormig kraagstuk, soms ook louter decoratief.. Rechts vleugeldeur met traliewerk van art-nouveau-inspiratie in de vorm van spinnenweb. Muuropeningen in eerste twee bouwlagen rechthoekige of met afgeronde hoeken, steekbogig in laatste bouwlaag; arduinen latei ter hoogte van banden en waterlijstVooruitspringende rand in het gevelvlak die regenwater buiten gevel laat afdruppelen..

Bronnen

Archieven

GAEtt./OW 505 (1911).