Typologie(ën)

burgerwoning

Ontwerper(s)

Stijlen

Modernisme

Inventaris(sen)

  • Actualisatie van het inventarisatieproject van het Bouwkundig Erfgoed (DMS-DML - 1995-1998)
  • Het monumentale erfgoed van België. Etterbeek (DMS-DML - 1994-1997)

Onderzoek en redactie

1993-1995

id [nl]

Urban : 13930
lees meer

Beschrijving

Modernistisch huis ,1933.

Vier bouwlagen en twee ongelijke traveeënVerticale geleding van een gevel, bepaald door afstand tussen twee opeenvolgende steunpunten (vb. muurdammen, zuilen, ...). Bakstenen gevel op arduinen plint. Rechthoekige muuropeningen. Gedeeltelijk getraliede deur en garagepoort; muuropeningen met afgeronde dagkantenBinnenkant (tussen muurvlak en kozijn) van de stijlen van een muuropeningen; soms geprofileerd of afgeschuind. onder doorlopende  gestrekte waterlijstVooruitspringende rand in het gevelvlak die regenwater buiten gevel laat afdruppelen.. Op eerste verdieping kleine muuropening boven ingang en hogere muuropening, van mekaar gescheiden door halfzuilvormige tussenstijl; muuropeningen onder gemeenschappelijke latei en in vlakke, sterk uitspringende omlijsting. Oorspronkelijke kozijnenSamenstel van stijlen en regels, geplaatst in een venster- of deuropening, waarin de ramen en/of deuren zijn gevat.. Op de tweede verdieping tweezijdige en bepleisterdeMuur of plafond bedekt met een laag mortel op basis van een mengsel van kalk, gips of cement en zand, met of zonder andere fijne toeslagmaterialen. erkerRechthoekig of veelhoekig uitbouwsel, als het ware op de gevel geplakt en daardoor deel uitmakend van de achterliggende ruimte; vaak over één of meer verdiepingen gestapeld. in hoofdtraveeBredere en rijker uitgewerkte travee, meestal van een huis met asymmetrische compositie; vaak in risaliet en onder bekronende topgevel. met geknikte muuropening; links doorlopend  metselwerk onder vensterLicht- en/of luchtopening in een muur. van ingangstravee; bekronend balkon vóór deurvenster van laatste bouwlaag. met gedeeltelijk ijzeren leuning. Muuropening op laatste verdieping van ingangstravee. Houten kroonlijstStelselmatig uitkragende geprofileerde lijst boven een muur of een ander belangrijk bouwdeel (entablement)..

Bronnen

Archieven

GAEtt./OW 3205 (1933).

Opmerkelijke bomen in de nabijheid