Onderzoek en redactie

2016-2019

 

Bekijk de weerhouden gebouwenDe Stadionstraat is een korte weg die de Bondgenotenstraat verbindt met de Brusselse Steenweg, ter hoogte van het Joseph Marienstadion. De Bérangerstraat begint er.

De straat werd aangelegd in het kader van het Plan général d’alignement pour la rectification et l’ouverture de rues dans le quartier du Bergheide. Dit plan was al in 1913 door de Gemeenteraad goedgekeurd, maar na de Eerste Wereldoorlog werd het herzien en vastgelegd bij K.B. van 27.11.1920. Het voorzag tevens in de wijziging van de Guillaume Van Haelenlaan, de Eikelstraat en de Steenbeukstraat, evenals in de aanleg van de Bondgenotenstraat, de Kastanjestraat, de Meloenstraat, de Keerkringenstraat en de Tulpeboomstraat.

De Stadionstraat werd hoofdzakelijk tijdens de jaren 1920 en 1930 bebouwd, met huizen en gebouwen in art-decostijl of met invloed van deze stijl, zoals de appartementsgebouwen op nr.11 (zie dit nummer), 25 en 27 (architect Fl. Lalieux, 1928). Sommige huizen vertonen een modernistische stijl, zoals nr.21 (zie dit nummer) en 7 (architect Jos Franssen, 1927).

Bronnen

Archieven
GAV/OW 9.
GAV/DS 7: 9442 (1927); 25, 27: 9652 (1928); 29: 10364 (1929).

Publicaties en studies
VERNIERS, L., Histoire de Forest-lez-Bruxelles, A. De Boeck, Brussel, 1949. 

Tijdschriften
7La Cité, VII, 10, 1929, pp. 133, 137.