Onderzoek en redactie

2016-2019

 

Bekijk de weerhouden gebouwenDe Canadastraat bevindt zich in het verlengde van de André Hennebicqstraat, waar ze een kruispunt vormt met de Montenegrostraat, en eindigt op de Parklaan. Ze heeft een recht tracé en loopt evenwijdig met de Koningslaan.

Samen met de J. Franquistraat werd het wegtracé van de Canadastraat goedgekeurd in de gemeenteraadszitting van 11.07.1907. Op dezelfde plaats werd reeds volgens het project getekend door Victor Besme in 1875 van het Zuidpark en de villawijk een laan voorzien, maar omwille van de dubbele functie met de Koningslaan werd dit tracé versmald en omgevormd tot een straat. In het begin van de straat werden kort na 1875 reeds enkele kleine gebouwen opgetrokken terwijl de overige gronden als tuin dienden voor de woningen langs de Vorstsesteenweg. De toenmalige eigenaars dienden bij het ontstaan van de versmalde straat, hun gebouwen af te breken en de gronden af te staan aan de Société Civile Immobilière de Forest die zich engageerde om de twee nieuwe straten bouwklaar te maken.

De oorspronkelijke benaming Sint-Gillisstraat, werd volgens de gemeenteraadszitting van 24.12.1915 omgedoopt tot de huidige benaming. Ze verwijst – zoals overige straatnamen in de wijk – naar een geografische locatie.

De straat bestaat hoofdzakelijk uit burger- en opbrengstwoningen gebouwd tussen 1907 en 1914 in eclectische stijl met sporadisch gebruik van elementen in art nouveau en Beaux-Arts. Zo citeren we de woning met polychroom baksteenmetselwerk op nr. 7 (arch. Pierre Meewis, 1908) en de woning met neoclassicistische inslag op nr. 41-43 (arch. onbekend, 1914). Ook ontstonden in deze periode enkele ensembles die deel uitmaakten van eenzelfde bouwvergunning. Dit zijn bijvoorbeeld de drie woningen nr. 66, 68 en 70 in 1908 gebouwd door aannemer Devillers en de bescheiden burgerwoningen nr. 26 tot 36 in 1908 gebouwd door de grootgrondeigenaar Rouleau. Deze laatste eigenaar liet een reeks gelijkaardige gebouwen oprichten in de Franquistraat nr. 11 tot 21. Op nr. 19 bevindt zich een bakstenen omheiningsmuur die via een uitgestrekte tuin toegang geeft tot de herenwoning op de Koningslaan nr. 164-166 (zie Koningslaan nr. 164-166).

Tijdens het interbellum en zelfs nog na de Tweede Wereldoorlog (periode 1947-1957) werd de straat verder bebouwd met gelijkaardige gebouwen als deze in de eerste bouwfase. Zo citeren we de eclectische woning met sgraffito panelen op nr. 27 (arch. F. Lalaude), het ensemble gebouwen op nr. 45, 47 in crèmekleurige bakstenen gevels (arch. onbekend, 1923) en de polychrome gevel met handelspand op nr. 72-74 (arch. onbekend, 1908). Een voorbeeld van een appartementsgebouw in modernere stijl is nr. 23 n.o.v. arch. François Badoux, 1937. Op nr. 50 bevindt zich een breed, industrieel gebouw n.o.v. architect E. Meert, 1957. De oorspronkelijke betonnen ramen zijn hier nog bewaard gebleven. Deze garage reikt tot de Vorstsesteenweg 253-261.

Bronnen

Archieven
GAV/OW dossier 36 (niet geklasseerd fonds).
GAV/OW dossier 16.
GAV/DS 7: 4476 (1908), 9615 (1927); 23: 13305 (1937), 14292 (1942); 27: 8650 (1925), 14050 (1940); 41-43: 6590 (1914), 6884 (1914), 8258 (1924), 23339 (2005), 23870 (2007), 24371 (2009); 45, 47: 7682 (1923), 24273 (2008), 23651 (2006); 26 tot 36:4474 (1908), 8651 (1925), 25280 (2013), 13471 (1937); 50: 17010 (1957); 66, 68, 70: 4630 (1908), 14612 (1946), 16071 (1952), 12002 (1933); 72-74: 4454 (1908), 9196 (1927).

Publicaties en studies
FRANCIS, J., La chanson des rues de Forest, Louis Musin, Brussel, 1976, p. 45.
VAN LIL, A., Wegwijs te Vorst, Brussel, 1981, p. 28.
VERNIERS, L., Histoire de Forest-les-Bruxelles, A. De Boeck, Brussel, 1949, p. 199.