Typologie(ën)

pastorie

Ontwerper(s)

Statut juridique

Beschermd sinds 04 maart 2004

Stijlen

Neoclassicisme

Inventaris(sen)

Dit (deze) goed(eren) bezit(ten) de volgende waarde(n)

Onderzoek en redactie

2002

id

Urban : 17291
lees meer

Beschrijving

Pastorie van Sint-Pieterskerk. Op hoek van Jean Deraeckstraat, haaks op Kleine Kerkstraat. Voormalige pastorie van kleine landelijke parochie. Best bewaarde gebouw van oude dorpskern van Sint-Pieters-Woluwe. Tweeledig huis in neoclassicistische stijl. Twee bouwlagen en vijf traveeënVerticale geleding van een gevel, bepaald door afstand tussen twee opeenvolgende steunpunten (vb. muurdammen, zuilen, ...) onder wolfdak. Voortuin met lage bakstenen ommuring, geflankeerd door klein bijgebouw van één bouwlaag met drie muuropeningen. Op benedenverdieping aaneensluitende kamers aan weerszijden van centrale gang. TraveeVerticale geleding van een gevel, bepaald door afstand tussen twee opeenvolgende steunpunten (vb. muurdammen, zuilen, ...) rechts van toegangsdeur verlicht trappenhuisGedeelte van een gebouw waarin de trappen zijn ondergebracht..

De eerste pastorie van Sint-Pieters-Woluwe, waarvan bouwjaar onbekend, brandde ca 1570, ten tijde van de godsdienstoorlogen, volledig uit. De pastoor overleed kort daarop en werd niet vervangen. Van 1580 tot 1722 was de pastoor van Sint-Lambrechts-Woluwe verantwoordelijk voor beide parochies. Pas in 1721 werd in Sint-Pieters-Woluwe nieuwe pastoor benoemd en in 1724 werd pastorie heropgetrokken. Laatstgenoemde in 1784 verbouwd en vergroot of misschien heropgebouwd.

In Gemeente-atlas van 1808 bestaat pastorie uit drie vleugels rond U-vormig binnenhof. Vleugel tegenover huidig gebouw en een derde van linkervleugel ca 1907 gesloopt voor aanleg van Jean Deraeckstraat.

Kleine Kerkstraat 2, de pastorij ca 1900 (Verzameling postkaarten J. Laureys).

In 1921 kleine toegangsportiek toegevoegd aan laatste traveeVerticale geleding van een gevel, bepaald door afstand tussen twee opeenvolgende steunpunten (vb. muurdammen, zuilen, ...) rechts van hoofdgevel; in 1962 weer gesloopt.

In 1932 gerestaureerd door gemeente Sint-Pieters-Woluwe, thans nog steeds eigenaar van het gebouw: vroeger bepleisterdeMuur of plafond bedekt met een laag mortel op basis van een mengsel van kalk, gips of cement en zand, met of zonder andere fijne toeslagmaterialen. puntgevelGevel waarvan de top driehoekig is. aan Kleine Kerkstraat gedecapeerd en opvoegen van muren; vervanging van daken van bijgebouwen door betonnen platform; plaatsing van smeedijzeren muurankers; vernieuwing van leistenen dak; in interieur nivellering en gedeeltelijke vervanging van houten vloeren, beitsen van trap, herstellen en vervangen van oude deuren, plaatsing van gerecupereerde marmeren schouwen uit landgoed Dumon te Stokkel.

In 1938 werd vrij hoge omheiningsmuur van binnenhof herbouwd.

In 1962 opnieuw gesloopt en vervangen door lagere muur. In hetzelfde jaar leistenen dak vervangen door Eternit.

Kleine Kerkstraat 2, toegangsdeur (foto 2001).

Bakstenen gevels. Lage sokkel in breuksteenMetselwerk bestaande uit brokken onregelmatige natuursteen. van witte zandsteen. Hoeken van gebouw en vensterstijlen geritmeerd door witte zandstenen elementen. VenstersLicht- en/of luchtopening in een muur. met hardstenen lateien onder ontlastingsboogBoog boven een venster- of deuropening die druk van het muurwerk op de stijlen afwentelt en zo het linteel ontlast..

Hoofdgebouw met analoge voor- en achtergevel. Centrale toegangsdeur met witte zandstenen omlijsting; pilastervormige stijlen met kapiteelKopstuk van een zuil, pijler of pilaster; algemeen om de gedragen last op een smaller draagvlak over te brengen.; hanenkamVlakke samengestelde latei, waarvan de stenen als boogstenen functioneren; in ruime zin slaat de term ook op een boog met een getrapte (pseudo-) boogrug. bekroond met kroonlijstStelselmatig uitkragende geprofileerde lijst boven een muur of een ander belangrijk bouwdeel (entablement).; waarschijnlijk oorspronkelijke zware houten deur op spilscharnieren en bovenlichtBovenste gedeelte van een raam- of deurkozijn, gescheiden door een dwarsregel; soms voorzien van glas-in-lood en/of roeden. met waaiervormige roedeverdeling. HoofdgestelHoog horizontaal lijstwerk ter bekroning van een gevel. met steigergatenGat aan de bovenzijde van een gevel waarin de horizontale dwarsbalken van een steiger werden bevestigd; vaak afgedekt door smeedijzeren (sier)deksel. met witstenen omlijsting en moderne sierdeksels. Houten kroonlijstStelselmatig uitkragende geprofileerde lijst boven een muur of een ander belangrijk bouwdeel (entablement). met stenen modillonsRechthoekig kraagstuk, ter versiering van een kroonlijst.. Centrale dakkapelUit het dakvlak opgaand venster; meestal in hout en vaak onder spitse kap. met schilddakDak met twee driehoekige dakvlakken aan de smalle zijde en twee trapeziumvormige aan de lange zijde..

In hoofdgevel aan weerszijden van deur smeedijzeren ankers van ca 1932 in vorm van initialen S en P. Lager twee funderingsstenen met inscriptie van diegenen die ze legden en datum van heropbouw: links “J.C.R.D.F. / ME POSUIT / 26 JULII 1784”, rechts “J.D.C.P. / ME POSUIT / 26 JULII 1784”. Deur bekroond met gesculpteerd blazoen van abdis van Vorst, die in 18de eeuw een patronaatsrecht over deze parochie uitoefende.

Kleine Kerkstraat 2, jaartal « 1784 » in zwarte baksteen, bovenaan op zijgevel (foto 2005).

In puntgevelGevel waarvan de top driehoekig is. aan Kleine Kerkstraat tweemaal de vermelding jaartal “1784”. Het ene, moeilijk leesbaar bovenaan in puntgevelGevel waarvan de top driehoekig is., in zwarte baksteen is oorspronkelijk. Het andere, gevormd door smeedijzeren ankers toegevoegd in 1932.

In achtergevel moderne gecementeerdeMet portlandcement bestrijken. banden. Overblijfselen van rode ‘ossenbloed' bepleistering. Op de tuin uitgevende trap van betontegels van ca 1932.

In interieur lijken diverse 18de eeuwse elementen bewaard: binnendeuren met eenvoudig lijstwerk, grote vertrekken voorzien van plafonds met sober lijstwerk en onderverdeeld door twee balken. Links, onder slechts twee traveeënVerticale geleding van een gevel, bepaald door afstand tussen twee opeenvolgende steunpunten (vb. muurdammen, zuilen, ...) overwelfde kelder. Eiken dakgebint met dakstoelMeestal driehoekig samenstel van dragende onderdelen van een kap, in één vlak, haaks op het dakvlak en veelal opgebouwd uit één of meerdere elementen op elkaar (kapgebinten). en pannen over vijf traveeënVerticale geleding van een gevel, bepaald door afstand tussen twee opeenvolgende steunpunten (vb. muurdammen, zuilen, ...). Eiken trap met rechte trapdelen, waarschijnlijk daterend van heropbouw van 1784; opmerkelijke trappaalHoofdbaluster aan de eerste trede van een trap. met gesculpteerde neoclassicistische elementen (met stafwerkOrnament, bestaande uit een pijp-, riet- of koordvormige vulling van cannelures tot op een derde van hun hoogte. versierde canneluresParallelle, gootvormige decoratieve groeven op een zuil of pilaster., laurierbladeren, rozetten en pijnappels); elegant geprofileerde wellen, leuning en gedraaide balustersVaasvormige spijl van een borstwering..

Beschermd sinds 04.03.2004.

Bronnen

Archieven
GASPW/OW 7907, 7914, 7917.
GASPW/DS 180 (1921), rooilijnen 7 (1906-1907).

Publicaties en studies
FALKENBACK, P., Historique de Woluwe-Saint-Pierre, Gemeente Sint-Pieters-Woluwe, 1992, pp. 57-59.
DEMETER, S. (o.l.v.), Atlas van de archeologische ondergrond van het Gewest Brussel, t. 14, Sint-Pieters-Woluwe, Brussel, 2004, pp. 51-52.