Rechtlijnige straat van hoek van Bosniëstraat en Fernand Bernierstraat naar Sint-Antoniusvoorplein. Doorkruist de Koningslaan en de Halve Maanstraat. T.e.m. nr. 37-39 en nr. 34 op grondgebied van Sint-Gillis, vervolgens op Vorst.

De aanleg van de straat hoort bij het project van het Zuidpark en zijn villawijk
getekend door Victor Besme en bekrachtigd bij K.B. van 15.03.1876. Het project voorzag de aanleg van een nieuwe wijk bestaande uit het openbaar park van Sint-Gillis – Vorst, de omliggende straten en de verbinding naar het Zuidstation. Zo ontstonden gelijktijdig met de Serviëstraat ook de Guillaume van Haelenlaan en de Canadastraat, zowel als de straten ten zuiden van de de Merodestraat en gelegen binnenin dit perimeter.


Zoals andere straten in de Zuidwijk verwijst de naam naar een geografische locatie.

De straat werd grotendeels bebouwd tussen 1900 en 1910, met opbrengst- of eengezinswoningen in eclectische stijl en meestal opgetrokken met polychrome bakstenen gevels. Zo citeren we het gebouw op nr. 11 (1900), nr. 26 (ca.1900) en het ensemble woningen op nr. 56 en 58 in 1907 gebouwd door architect Charles Rifflart. Zoals op nr. 44-46 deed de benedenverdieping vaak dienst als handelspand. Op nr. 41-43 bevindt zich tevens een commerciële benedenverdieping met achteraan het perceel een groot atelier (arch. Serrure, 1903). De woning met sierlijke ankers en polychrome ontlastingsbogen op nr. 48-50 werd in 1910 gebouwd door Pierre De Gieter, een zeer actieve architect in de wijk. Wat betreft vaak voorkomende aannemers in de wijk citeren we Henri Michiels die de huizen op nr. 61-63-65 en nr. 72-74, 76 liet bouwen. Hierbij bouwt hij steeds symmetrische gevels met handelspanden op de benedenverdiepingen en een centrale deurtravee naar de woningen.

Een tweede bouwfase dateert van het interbellum en komt typologisch en stilistisch overeen met de reeds bestaande huizen. Deze gebouwen bevinden zich voornamelijk aan het einde van de straat, langs de onpare zijde. Zo citeren we de opbrengstwoning met gelijkvloerse garage op nr. 83, waarvan de commerciële hoofdingang zich langs de de Mérodestraat 278 bevindt (1926).

Bekijk de weerhouden gebouwen

Bronnen

Archieven
GAV-OW dossier 166 (niet geklasseerd fonds).
GAV-DS 41-43 3354 (1903); 44-46 4147 (1907), 24098 (2008); 48-50 5111 (1910); 56 4180 (1907), 12828 (1935); 58 4180 (1907), 7547 (1922), 115858 (1932); 61-63-65: 3687 (1905), 8974 (1926); 72-74, 76 5148 (1910); 83 8974 (1926).
GASG/DS 11: 2184 (1900); 26: 55 (1950).

Publicaties en studies
Van Lil, Wegwijs te Vorst, Brussel, 1981: p. 68.
Verniers, L’histoire de Forest-les-Bruxelles, Bruxelles, 1949.