Typologie(ën)

opbrengsthuis

Ontwerper(s)

Gustave STRAUVENarchitect1902

Statut juridique

Beschermd sinds 08 mei 2008

Stijlen

Art nouveau

Inventaris(sen)

  • Actualisatie van de Urgentie-Inventaris (Sint-Lukasarchief - 1993-1994)
  • Actualisatie van het inventarisatieproject van het Bouwkundig Erfgoed (DMS-DML - 1995-1998)
  • Inventaris van sgrafitti (GERPM)
  • Urgentie-inventaris van het bouwkundig erfgoed van de Brusselse agglomeratie (Sint-Lukasarchief 1979)
  • Het monumentale erfgoed van België. Sint-Gillis (DMS-DML - 1997-2004)

Dit (deze) goed(eren) bezit(ten) de volgende waarde(n)

  • Artistiek
  • Esthetisch
  • Historisch
  • Technisch
  • Stedenbouwkundig

Onderzoek en redactie

1997-2004

id

Urban : 6795
lees meer

Beschrijving

Opbrengsthuis in art-nouveaustijl, n.o.v. arch. Gustave Strauven, 1902.

Vijf bouwlagen waarvan een als tussenverdiepingLage verdieping tussen twee bouwlagen; vaak boven commerciële benedenverdieping gelegen.. Gevel met witte baksteen, rode Silezische baksteen, hard- en natuursteen. De verhouding tussen elementen in witte en rode baksteen wordt progressief omgekeerd. Twee ongelijke traveeënVerticale geleding van een gevel, bepaald door afstand tussen twee opeenvolgende steunpunten (vb. muurdammen, zuilen, ...) tussen fijne pilastersPlatte, weinig uitspringende muurpijler, vaak met basis en kapiteel. op verdiepingen. Deur onder getoogd impostvensterVenster boven een deur en ervan gescheiden door een stenen dorpel, een entablement of een muurvlak. met bewerkte middenstijl; rechts, vitrine met I-balkIJzeren latei met I-profiel. op kussenblokken1. Dekplaat dat ligt tussen de drager (kapiteel) en het gedragene (balk of boog); 2. Kwartronde kraagsteen van een venster- of deurboog., onder houten bovengestel. TussenverdiepingLage verdieping tussen twee bouwlagen; vaak boven commerciële benedenverdieping gelegen. en verdiepingen met getoogde venstersLicht- en/of luchtopening in een muur., behalve op hoogste verdieping; venstersLicht- en/of luchtopening in een muur. onder I-balkIJzeren latei met I-profiel.. In hoofdtraveeBredere en rijker uitgewerkte travee, meestal van een huis met asymmetrische compositie; vaak in risaliet en onder bekronende topgevel. drielichtenGroep van drie smalle vensters binnen dezelfde omlijsting, onderling gescheiden door deelzuiltjes of stijlen/monelen; centraal venster soms hoger dan beide andere. op tussenverdiepingLage verdieping tussen twee bouwlagen; vaak boven commerciële benedenverdieping gelegen. en hoogste verdieping; trapezoïdale gestapelde erkerRechthoekig of veelhoekig uitbouwsel, als het ware op de gevel geplakt en daardoor deel uitmakend van de achterliggende ruimte; vaak over één of meer verdiepingen gestapeld. op tweede en derde verdieping en boven toegangstraveeTravee waarin de toegang is ondergebracht. geflankeerd door balkons met gietijzerenHard, bros en niet smeedbaar ijzer; gegoten in herbruikbare mallen; meestal gebruikt voor de borstwering van balkons. borstwering1. Verhoogd gedeelte van een vestingsmuur waarachter men veilig kan lopen; - 2. Muurtje of hekwerk (balkon, terras); - 3. Deel van een muur tussen vloer en onderzijde van een venster; - 4. Verhoging van de buitenmuren van een huis boven de zolderbalken waarop een muurplaat rust.; smeedijzeren zuil verbindt balkons; uitkragende structuur rust op respectievelijk gietijzerenHard, bros en niet smeedbaar ijzer; gegoten in herbruikbare mallen; meestal gebruikt voor de borstwering van balkons. consoleVoornamelijk voluut- of S-vormig kraagstuk, soms ook louter decoratief. en twee stenen consolesVoornamelijk voluut- of S-vormig kraagstuk, soms ook louter decoratief.; terras op erkerRechthoekig of veelhoekig uitbouwsel, als het ware op de gevel geplakt en daardoor deel uitmakend van de achterliggende ruimte; vaak over één of meer verdiepingen gestapeld.. ToegangstraveeTravee waarin de toegang is ondergebracht. met borstwering1. Verhoogd gedeelte van een vestingsmuur waarachter men veilig kan lopen; - 2. Muurtje of hekwerk (balkon, terras); - 3. Deel van een muur tussen vloer en onderzijde van een venster; - 4. Verhoging van de buitenmuren van een huis boven de zolderbalken waarop een muurplaat rust. in glas-in-lood in Amerikaans glas op hoogste verdieping; traveeënVerticale geleding van een gevel, bepaald door afstand tussen twee opeenvolgende steunpunten (vb. muurdammen, zuilen, ...) bekroond door kroonlijstStelselmatig uitkragende geprofileerde lijst boven een muur of een ander belangrijk bouwdeel (entablement). met modillonsRechthoekig kraagstuk, ter versiering van een kroonlijst. op consolesVoornamelijk voluut- of S-vormig kraagstuk, soms ook louter decoratief. en kleine dakkapelUit het dakvlak opgaand venster; meestal in hout en vaak onder spitse kap.. ToegangstraveeTravee waarin de toegang is ondergebracht. bekroning typisch voor stijl van architect, gevat tussen gestileerde stenen steunberen; pinakelsSlanke beëindiging in de vorm van een gotisch torentje. onder ‘Frygische muts', typisch voor G. Strauven; asymmetrisch smeedijzeren topsieraad. MansardedakGebroken kap of Frans dak met met steile ondervlakken en licht hellende bovenvlakken. met aan uiteinden twee schouwen. Uitzonderlijk schrijnwerkVerzameling van al het (niet-constructief) houten materiaal zoals deuren, vensterkozijnen, erkeronderdelen, kroonlijst, …; bij uitbreiding ook materiaal in aluminium, PVC, ... , verschillend uitgewerkt in elke bouwlaag. Bewaard ijzerwerkVerzameling van alle metalen elementen van een gebouw..

Beschermd op 08.05.2008.

Bronnen

Archieven
GASG/DS 58 (1902).

Publicaties en studies
BURNIAT, P., PUTTEMANS, P., VANDENBREEDEN, J., L'Architecture moderne à Bruxelles, éd. de l'Octogone, Brussel en Louvain-la-Neuve, 2000, p. 161.
DEMETER, S., GOOSSENS, O., JACQMIN, Y., et al., Architectuur in Sint-Gillis, Dienst Monumenten en landschappen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, Brussel, 1999, p. 34.

Tijdschriften

LEHE, I., ‘ Gustave Strauven ', De woonstede door de eeuwen heen, 57, 1983, pp. 24-33.

Websites
Brussel, stad van architecten - Gustave Strauven