Van Andennestraat naar kruispunt met Praag-, Dethy- en Franz Gailliardstraat.

Aangelegd bij K.B. van 31.08.1868 en geopend in 1874.

Voorheen Regensburgstraat, maar na verschrikkingen van W.O. I om begrijpelijke reden herdoopt.

Bebouwd tussen 1874 en 1901 met huizen in neoclassicistische stijl of eclectische stijl met polychroom parement. Sommige huizen door de jaren heen grondig gewijzigd.

Niet geselecteerde nummer.: 1: huis voorheen met neoclassicistische inslag, 1874 (volgens De Keyser, G., 1996), samen met Andennestraat nr. 57 gebouwd, heden met briketten bekleed; 2, 4: ensemble van twee huizen in neoclassicistische stijl, 1874, nr. 2 op hoek met Andennestraat; 6: huis met neoclassicistische inslag, 1896; 7: huis in neoclassicistische stijl, 1877; vierde bouwlagen onder mansarde en gewelfde centrale balkons toegevoegd (1929); 8: huis in neoclassicistische stijl, 1877, heden met briketten bekleed; 9: huis in neoclassicistische stijl, 1877, heden met briketten bekleed; 10: huis voorheen in neoclassicistische stijl, 1883, verhoogd met twee bouwlagen onder mansarde (1928); achterliggende werkplaats (1921) vroeger schoenfabriek; 11, 13: ensemble van twee gekoppelde huizen met neoclassicistische inslag, 1901; 15: huis van 1875, heden met briketten bekleed; 17: huis in neoclassicistische stijl, 1878, heden met briketten bekleed; 19: huis in neoclassicistische stijl, 1879; 20: huis in neoclassicistische stijl n.o.v. arch. Gustave Ghysels en aannemers Jean en Pierre Carsoel, 1889; centrale balkons gewijzigd; 21: huis in neoclassicistische stijl, 1876, verhoogd met één bouwlaag (1928); 22: huis voorheen met neoclassicistische inslag, 1887, voorzien van garagepoort en met briketten bekleed (1984); 23: huis in neoclassicistische stijl, 1890; 24: huis, 1887, met één bouwlaag verhoogd (1936) en voorzien van garagepoort (1986); 25: omheiningsmuur op doorlopend perceel van Praagstraat nr. 36; 27: opbrengsthuis, 1953, op doorlopend perceel met Praagstraat nr. 38, ter vervanging van huis van 1892; 29: omheiningsmuur; 31-31a: hoekgebouw met neoclassicistische inslag, 1898, winkelpui.
Bekijk de weerhouden gebouwen

Bronnen

Publicaties en studies
EYLENBOSCH, A., Lebrun, G., Dictionnaire raisonné des rues de Saint-Gilles, éd. Les Rencontres Saint-Gilloises, Brussel, 1989, p. 208.

Archieven van de niet geselectionneerde nummer
GASG/DS 1: – (1874); 2, 4: 2544 (1874); 6: 640 (1896); 7: 4466 (1877), 16 (1929); 8: 4447 (1877); 9: 4274 (1877); 10: 173 (1883), 140 (1921), 421 (1928); 11, 13: 29 (1901); 15: 2854 (1875); 17: 4881 (1878); 19: 6160 (1879); 20: 2161 (1889); 21: 3867 (1876), 35 (1928); 22: 1624 (1887), 47 (1984); 23: 2537 (1890); 24: 1687 (1887), 339 (1936), 24 (1986); 27: zie Praagstraat, nr. 38: 3075 (1892), 13 (1953); 31-31a: 1262 (1898).