Van Vorstesteenweg naar Fortstraat Parallel met Sint-Gilliskerkstraat.

Aangelegd volgens rooilijnenplan van 07.01.1863. Geografische benaming. Tot aan W.O. I Munchenstraat genaamd.

Voornamelijk bebouwd tussen 1865 en 1880. Bebouwing deels door privé-ondernemers, onder meer aannemer Jean-Baptiste Mesmaeker en hovenier M. Van Riet, die elk dertien huizen lieten bouwen. Eerst genoemde bouwde tussen 1861 en 1867 voornamelijk arbeiderswoningen van twee bouwlagen en twee traveeën. M. Van Riet, die tevens huizen optrok in aanpalende Vanderschrickstraat en Sint-Gilliskerkstraat, was opdrachtgever van per twee of per vier gegroepeerde huizen, opgetrokken tussen 1865 en 1870. Andere gebouwen voornamelijk in neoclassicistische stijl.

Tot aan W.O. II tal van kleine handelszaken, nu meestal verbouwd tot woonruimten, en in achterhuizen opslagplaatsen en ateliers. In loop van XX straatbeeld grondig gewijzigd door toevoeging van verdiepingen, nieuwe gevelbekledingen, onder meer met briketten, of door vervanging van schrijnwerk.

Niet geselecteerde nr.: 2, 2a en Vorstsesteenweg nr. 54: huis van 1845, verlengd met afsluitingsmuur en voorzien van winkelpui en bijgebouw voor bakkersoven (arch. Camille Wenmaekers, 1925); volledig herbekleed (1952). 2b: gebouw in eclectische stijl met polychroom parement, voordien behorend bij Vorstsesteenweg nr. 54, nu ingericht als twee woningen, rechts vitrine vervangen door venster (1961). 2c, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24: ensemble van twaalf voordien per twee of per vier gegroepeerde huizen met neoclassicistische inslag, voor rekening van M. Van Riet; nr. 4, 6, 8, 12, 18, 20, 22 nu met briketten bekleed, op nr. 8 en 20 bovendien muuropeningen gewijzigd (resp. 1961 en 1960); nr. 24 voorzien van schijnvoegen en verhoogd (1928); nr. 4 uitgebreid met achterhuis voor leersnijderij (1927); nr. 6 achterhuis voor hoedenmakerij van 1885, nu gesloopt. 3: huis bewaard in neoclassicistische stijl, 1871, benedenverdieping verbouwd (1929) en verhoogd (1958). 5, 7: twee huizen met neoclassicistische inslag i.o.v. aannemer Jean-Baptiste Mesmaeker, 1865; op nr. 5 vensters vergroot en voorzien van schijnvoegen (1908); nr. 7 verhoogd (arch. Éloi Drake, 1944). 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21: zeven arbeiderswoningen, i.o.v. aannemer Jean-Baptiste Mesmaeker eerste vijf van 1861, andere van 1865, voordien ensemble; nr. 9, 15, 17 en 19 met briketten bekleed; nr. 13 verhoogd (arch. Pierre De Gieter, 1923), dito voor nr. 15 (arch. Georges Coteur, 1928). 23, 25: twee huizen, i.o.v. aannemer Jean-Baptiste Mesmaeker, 1866, nr. 25 nu met briketten bekleed. 26-26a en Vanderschrickstraat nr. 59, 61: ensemble van drie huizen in neoclassicistische stijl i.o.v. Van Riet, 1869, benedenverdieping van hoekhuis op nr. 26-26a verbouwd (1994). 27, 29: twee huizen oorspronkelijk in neoclassicistische stijl n.o.v. aannemer Jean-Baptiste Mesmaeker (volgens De Keyser G., 1996), 1867, met briketten bekleed; mansarde op nr. 27 (arch. Fernand Badoux, 1929). 28-28a: hoekhuis voordien in neoclassicistische stijl*, 1868, nu met verdieping verhoogd en met briketten bekleed; handelsruimte verbouwd (o.m. 1927). 30: huis met neoclassicistische inslag, 1873, nu voorzien van schijnvoegen; handelsruimte verbouwd tot woning. 31 en Vanderschrickstraat nr. 63: hoekgebouw met neoclassicistische inslag, op benedenverdieping verbouwd. 32: huis in neoclassicistische stijl n.o.v. arch. J. Vanseve, 1874, handelsruimte; schrijnwerk vervangen. 33, 35: twee gebouwen, oorspronkelijk met neoclassicistische inslag, 187; nr. 33 op hoek met Praagstraat met briketten bekleed. 34: huis in neoclassicistische stijl, 1872, nu met schijnvoegen; in twee eerste bouwlagen schrijnwerk vervangen. 36: huis in neoclassicistische stijl, 1868; benedenverdieping voorzien van vitrine (arch. Housiaux, 1934), nu opnieuw verbouwd tot venster. 37: huis met neoclassicistische inslag, 1867. 39: huis in neoclassicistische stijl, 1867, nu met schijnvoegen. 40: huis in neoclassicistische stijl, 1868, nu met briketten bekleed. 41: huis in neoclassicistische stijl, 1873, mansardedak (1916), nu met schijnvoegen. 42: huis in neoclassicistische stijl, 1869, nu met schijnvoegen; bewaard schrijn- en ijzerwerk. 43: huis in neoclassicistische stijl, 1868, recentelijk gemoderniseerd: vensters verkleind, lijstwerk verwijderd, deuren en vensters in PVC. 44: huis met neoclassicistische inslag, 1869, verhoogd en opnieuw bepleisterd (1928). 45: huis oorspronkelijk met neoclassicistische inslag, 1879, verhoogd (arch. Pierre De Gieter, 1919) daarna met briketten bekleed. 46: huis in neoclassicistische stijl, 1870, opnieuw bepleisterd. 48: huis in neoclassicistische stijl, 1874, nu met briketten bekleed. 49: huis in neoclassicistische stijl, 1874, oorspronkelijk met handelsruimte, waarschijnlijk in 1889 verdwenen; gevel nu met briketten bekleed. 50: huis in neoclassicistische stijl i.o.v. aannemer Jean-Baptiste Carsoel, 1874. 52: huis in neoclassicistische stijl, waarschijnlijk n.o.v. aannemer Henr.i-Jean De Knoop, 1873, opnieuw bepleisterd. 54, 56: ensemble van twee huizen, oorspronkelijk in neoclassicistische stijl, 1877; nr. 54 grondig verbouwd, o.m. verhoogd, muuropeningen gewijzigd en met briketten bekleed (1963); nr. 56 op benedenverdieping deels gedecapeerd. 57: hoekhuis in neoclassicistische stijl, 1874, deels opnieuw bepleisterd, ontworpen als ensemble met Lissabonstraat nr. 1. 58: huis in neoclassicistische stijl, 1873, schrijnwerker Henri-Jean De Knoop (volgens De Keyser, G., 1996), nu met briketten bekleed. 60, 62: twee huizen met neoclassicistische inslag, 1876, nr. 62 met briketten bekleed (1950). 64: huis met neoclassicistische inslag, 1873, met briketten bekleed (1943); toevoeging van bijgebouwen n.o.v. arch. Pierre De Gieter, 1929, i.o.v. chocolade- en suikerwarenhandelaar, gebruikt als kantoren en opslagruimte. 66: huis in neoclassicistische stijl, 1874, benedenverdieping voorzien van vitrine (1885) en gevel met briketten bekleed. 67: huis in neoclassicistische stijl, 1874; speelgoedfabriek in achterhuis, vergroot (1941). 68: huis met neoclassicistische inslag, 1875, verhoogd (1953), verbouwd en met briketten bekleed (1971). 69: huis in neoclassicistische stijl, 1875, benedenverdieping verbouwd en gerenoveerd, in het kader van de inrichting van woningen aan de achterzijde van perceel (arch. Clotilde Muyle, 1992) (zie nr. 73-75). 70, 72: twee oorspronkelijk identieke huizen met neoclassicistische inslag, 1876, waarschijnlijk n.o.v. schrijnwerker Henri-Jean De Knoop; nr. 70 gedecapeerd; nr. 72 op benedenverdieping verbouwd (arch. Pierre De Gieter, 1923), met verdieping verhoogd (1927) en met briketten bekleed (arch. Éloi Drake, 1945). 74: huis met neoclassicistische inslag, 1876, schrijnwerker Henri-Jean De Knoop; voorzien van vitrine (arch. Pierre De Gieter, 1926); interieur volledig gerenoveerd (arch. Clotilde Muyle en Pierquin, 1989). 76: huis in neoclassicistische stijl, 1873, nu met briketten bekleed. 77: vml. winkel, 1876-1877, verbouwd tot garage met gevel in art deco, gesigneerd en gedateerd op sokkel ‘h. monstinckx / et / l. reniers / architectes / 1929'; neemt volledige perceel in en is gedeeltelijk verbouwd en ingericht als woningen, n.o.v. arch. Clotilde Muyle, 1992 (zie nr. 73-75). 78, 80: twee huizen in neoclassicistische stijl, 1874, nr. 78 nu met briketten bekleed. 79: huis in neoclassicistische stijl, 1872, met bouwlaag verhoogd (1931). 82: huis met neoclassicistische inslag, 1874, vitrine vervangen door venster en met briketten bekleed (1980). 81, 83: twee huizen in neoclassicistische stijl, 1873; nr. 81 nu met briketten bekleed, oorspronkelijk groot huis, op benedenverdieping verbouwd tot café (1914); nr. 83 op benedenverdieping verbouwd (1901); op nr. 81 smederij (1914). 84: huis met neoclassicistische inslag, 1872. 85-85a en Fortstraat nr. 17: hoekhuis oorspronkelijk in neoclassicistische stijl, 1874, nu met briketten bekleed; inrit verbreed (1939). 86: huis met neoclassicistische inslag, 1874, op benedenverdieping verbouwd en met briketten bekleed (1946). 88 en Fortstraat nr. 15: ensemble van twee huizen in neoclassicistische stijl met handelsruimte, 1874, hoekhuis op nr. 88.

Bekijk de weerhouden gebouwen

Bronnen

Archieven
CHDStG.

Archieven van de niet geselecteerde nr.
GASG/DS 2-2a: zie Vorstsesteenweg nr. 54: 16 (1845), 128 (1925), – (1952); 2b: 92 (1961); 2c, 4: 6499 (1868); 3: 1241 (1871), 547 (1929), 118 (1958); 4: 230 (1927); 5, 7: 379 (1865); 5: 190 (1908); 7: 34 (1944); 6, 8: 6136 (1867); 6: 1036 (1885); 8: 88 (1961); 9, 11, 13, 15, 17: 442 (1861); 10, 12: 5890 (1867); 12: 108 (1950); 13: 157 (1923); 14, 16, 18, 20: 4633 (1865); 15: 186 (1928); 19, 21: 429 (1865); 20: 59 (1960); 23, 25: 527 (1866); 22, 24: 6824 (1868); 24: 273 (1928); 26-26a: 313 (1869), 10 (1994); 27, 29: 567 (1867); 27: 230 (1929); 28-28a: 2473 (1874), – (1927); 30: 1936 (1873); 32: 2326 (1874); 33, 35: 2534 (1874); 34: 1683 (1872); 36: 6429 (1868), 133 (1934); 37: 596 (1867); 39: 577 (1867); 40: 6275 (1868); 41: 1931 (1873), 46 (1916); 42: 7299 (1869); 43: 6599 (1868); 44: 476 (1869), 126 (1928); 45: 6210 (1879), 169 (1919); 46: 766 (1870); 48: 2389 (1874); 49: 2336 (1874), 2304 (1889); 50: 2397 (1874); 52: 1899 (1873); 54, 56: 4257 (1877); 54:13 (1963); 57: zie Lissabonstraat nr. 1: – (1874); 58: 1937 (1873); 60: 3752 (1876); 62: 3751 (1876), 122 (1950); 64: 1968 (1873), 59 (1929), – (1943); 66: 2217 (1874), 804 (1885); 67: 2430 (1874), 96 (1941); 68: 3302 (1875), 13 (1953), 42 (1971); 69: 3258 (1875), 177 (1992); 70, 72: 3740 (1876); 72: 81 (1923), 17 (1927), 135 (1945); 74: 3741 (1876), 47 (1926), 61 (1989); 76: 1994 (1873); 77: – (1876), 4555 (1877), 340 (1929); 78, 80: 264 (1874); 79: 1740 (1872), 176 (1931); 81, 83: 1970 (1873); 81: 219 (1914); 82: 2202 (1874), 46 (1980); 83: – (1901); 84: 1694 (1872); 85-85a: 89 (1939), zie Fortstraat nr. 17: 1372 (1874); 86: 2513 (1874), 171 (1946); 88: zie Fortstraat nr. 15: 2652 (1874).