De Victor Oudartstraat is een korte straat die de Rassonstraat verbindt met de Émile Maxlaan.

De straat ligt in de Linthoutwijk maar komt niet voor op het stratenplan voor deze wijk, opgesteld in 1903-1904 door de gemeentelijke ingenieur der Openbare Werken, Octave Houssa, en goedgekeurd bij K.B. van 21.04.1906. Ze is het resultaat van de verbreding, bepaald tijdens de gemeenteraadszitting van 21.02.1908, van een deel van de oude weg nr. 41, ook Boerenholweg genaamd, die oorspronkelijk de Leuvensesteenweg met de Notelaarstraat verbond. De straat kreeg haar naam tijdens de gemeenteraadszitting van 06.12.1907, als eerbetoon aan een voormalig voorzitter van het Welzijnsbureau van de gemeente.

De straat werd hoofdzakelijk bebouwd in een tijdspanne van vijf jaar, vanaf 1907, met woningen in eclectische stijl. De pare zijde vertoont een grote samenhang, dankzij de aanwezigheid van twee gehelen. Het eerste omvat bescheiden huizen gebouwd voor en wellicht door meetkundig schatter Gérard Van Sevene in 1907, op nr. 2 tot 8, alsook op nr. 32 tot 44 van de Rassonstraat. Het tweede wordt gevormd door nr. 14 tot 28, in 1910 ontworpen door architect Pierre Decnop voor aannemer J.-B. Decnop.

Aan de onpare zijde bevinden zich industriële gebouwen: een tabaksfabriek gevestigd vóór 1911 aan de achterkant van nr. 1, alsook nr. 3 tot 9, vanaf 1922 ingenomen door garages, opslagplaatsen en werkplaatsen. Het geheel werd omgevormd tot woningen, kantoren en parkeerplaatsen (Atelier d'Architecture et d'Urbanisme Thierry Lamy, 2004).
Bekijk de weerhouden gebouwen

Bronnen

Archieven
GAS/DS 280-1-30; 2, 4 en Rassonstraat 32 tot 44: 231-32-44; 3 tot 9: 280-/; 6, 8: 280-6-8; 14: 280-14; 16-18: 280-16-18; 20 tot 28: 280-20-28.
GAS/OW 280.
GAS/OW Dénomination des rues II.

Publicaties en studies
BERTRAND, L., Schaerbeek depuis cinquante ans. 1860-1910, Librairie de l'Agence Dechenne, Brussel, 1912, p. 59.

Kaarten / plannen
HOUSSA, O., Plan no 2. Commune de Schaerbeek. Quartier de Linthout. Projet d'avenues et rues nouvelles, 26.09.1904 (GAS/OW).