Typologie(ën)

burgerwoning

Ontwerper(s)

INCONNU - ONBEKEND1909-1910

Stijlen

Eclectisme

Inventaris(sen)

  • Het monumentale erfgoed van België. Schaarbeek (Apeb - 2010-2015)

Dit (deze) goed(eren) bezit(ten) de volgende waarde(n)

  • Artistiek
  • Esthetisch
  • Historisch
  • Stedenbouwkundig

Onderzoek en redactie

2013-2014

id

Urban : 23377
lees meer

Beschrijving

Geheel van drie identieke burgerhuizen in eclectische stijl met asymmetrische compositieTypische gevelopstand bestaande uit twee ongelijke traveeën; in Brussel komt dit geveltype vaak voor met drie bouwlagen volgens verkleinende ordonnantie; de hoofdtravee is meestal breder, rijker uitgewerkt en wordt verder benadrukt door licht vooruit te springen en/of door één of meer balkons; de kelders zijn meestal hoog, wat zich vertaalt in een hoge onderbouw; het grondplan bestaat over het algemeen uit een aaneenschakeling van kamers., de eerste twee ontworpen i.o.v. eenzelfde eigenaar, met één nummer ertussen, 1909-1910. Daar hun gevels bijna identiek zijn aan die van nr. 8 tot 14 en 18 Van Hovestraat, zijn ze waarschijnlijk ontworpen door dezelfde architect, Edmond Douay.

Opstand van twee bouwlagen onder mansardedakGebroken kap of Frans dak met met steile ondervlakken en licht hellende bovenvlakken.. Gevel in crèmekleurige baksteen versierd met grijskleurige bakstenen en met hardsteen; de bakstenen op nr. 21 zijn thans beschilderd. VenstersLicht- en/of luchtopening in een muur. op de benedenverdieping onder I-balkIJzeren latei met I-profiel. op kussenblokken1. Dekplaat dat ligt tussen de drager (kapiteel) en het gedragene (balk of boog); 2. Kwartronde kraagsteen van een venster- of deurboog., in de bovenste bouwlagen onder rondboogBoog waarvan de kromming een halve cirkel beschrijft.. GebuikteMet een buik staand; welvend oppervlak dat een ongelijkmatige boogwerking vertoont. gietijzerenHard, bros en niet smeedbaar ijzer; gegoten in herbruikbare mallen; meestal gebruikt voor de borstwering van balkons. borstweringen1. Verhoogd gedeelte van een vestingsmuur waarachter men veilig kan lopen; - 2. Muurtje of hekwerk (balkon, terras); - 3. Deel van een muur tussen vloer en onderzijde van een venster; - 4. Verhoging van de buitenmuren van een huis boven de zolderbalken waarop een muurplaat rust., op de verdieping rond een balkon, de tweede voor een dakvensterUit het dakvlak opgaand stenen venster dat met de gevel in verbinding staat of er enkel door een kroonlijst van gescheiden is. met frontonDriehoekige of segmentvormige bekroning van een gevel of muuropening.. Kleine houten dakkapelUit het dakvlak opgaand venster; meestal in hout en vaak onder spitse kap. met dezelfde bekroning. FrontonsDriehoekige of segmentvormige bekroning van een gevel of muuropening. gewijzigd op nr. 21. KroonlijstenStelselmatig uitkragende geprofileerde lijst boven een muur of een ander belangrijk bouwdeel (entablement). en deuren bewaard; impostvensterVenster boven een deur en ervan gescheiden door een stenen dorpel, een entablement of een muurvlak. met glas-in-loodraam op nr. 21. RaamwerkVast of bewegend houten of metalen omlijsting van een ruit binnen een kozijn. op nr. 19 bewaard.

Bronnen

Archieven
GAS/DS 15: 232-15; 19: 232-19; 21: 232-21.