Onderzoek en redactie

2012-2013

 

Bekijk de weerhouden gebouwenDe Gustave Latinislaan is een lange laan parallel aan de Lambermontlaan. Ze begint ter hoogte van de Guillaume Kennisstraat en mondt, nadat ze een bocht heeft gemaakt, opnieuw in de Lambermontlaan uit ter hoogte van de Chazallaan. Monden uit op de laan, de Armand De Roostraat, de Blauweregenlaan, de Kapucijnbloemenlaan, de Heliotropenlaan en de Hyacintenlaan, de Freesiadreef, de Penseestraat en ten slotte de Charles Gilisquetlaan.

De laan ligt in de Josaphatwijk, waarvan het stratenplan werd getekend door Octave Houssa, ingenieur der gemeentelijke Openbare Werken, goedgekeurd bij K.B. van 10.02.1902 en definitief goedgekeurd bij K.B. van 21.04.1906, samen met drie andere nieuwe Schaarbeekse wijken – Mont-Rose, Linthout en Monplaisir-Helmet. Ze vormt de grens van de zogenoemde Bloemenwijk die bestaat uit straten gelegen in de bocht van de Lambermontlaan; deze wijk moest oorspronkelijk een “tuinwijk” met woningen voorzien van een voortuintje worden.

De wegenwerken voor deze wijk werden uitgevoerd rond 1913, maar als gevolg van de Eerste Wereldoorlog kon er niet worden gebouwd. De bebouwing dateert van na de oorlog en was onderworpen aan hetzelfde differentiële bouwreglement als dat uitgevaardigd voor tuinwijk Terdelt, die net ten noorden van de Bloemenwijk ligt. Dit reglement werd aangenomen door de gemeenteraad van 12.10.1920 en goedgekeurd bij K.B. van 25.02.1922. Het voorzag in een strook onderworpen aan de erfdienstbaarheid non aedificandi voor tuintjes afgesloten door een haag met blijvend groen of door hekwerk in hout of ijzer. In de Latinislaan werd de geplande achteruitbouwstrook uiteindelijk slechts behouden vanaf enkele nummers vóór de Blauweregenlaan, tot aan de Penseestraat onpare zijde en de Charles Gilisquetlaan pare zijde. De reden hiervoor was de aanwezigheid, in de eerste twee straatdelen en in het laatste, van aan de straat gelegen huizen ontworpen tussen 1911 en 1914, waaronder nr. 27 (1914), 29 (1914) en 31 (n.o.v. architect Jules Gunst, 1913).

De naam van de laan werd toegekend tijdens de gemeenteraadszitting van 10.11.1911 en is een eerbetoon aan Gustave Joseph Ghislain Latinis (Kasteelbrakel, 1847 – Schaarbeek, 1925), die gemeenteraadslid en dan schepen in Schaarbeek was.

Gustave Latinislaan 15 tot 11 (foto 2012).

Naast enkele huizen in eclectische stijl van vóór de Eerste Wereldoorlog, werd de laan hoofdzakelijk in twee fazen bebouwd: in de jaren 1920 en 1930, en dan in de jaren 1950 en 1960. Het gaat om burgerhuizen, opbrengsthuizen en appartementsgebouwen, sommige met handelspand op de benedenverdieping. De eclectische stijl, de Beaux-Artsstijl en de art deco overheersten vóór de Tweede Wereldoorlog, het modernisme na de oorlog. Vermelden we in art-decostijl nr. 1-3 (n.o.v. architect Georges Huygens, 1933), 5-7 (n.o.v. architect Clément Degraeve, 1933), 79 (n.o.v. architect J. Van Den Eng, 1935), 103 (n.o.v. architect E. Schmidt, 1937), alsook het geheel gevormd door nr. 145 tot 149 (n.o.v. architect Ernest Clasens, 1931-1932). In Beaux-Artsstijl vermelden we nr. 11 tot 15 (n.o.v. architect Maurice Delcuve, 1924). Op de hoek met Gilisquetlaan, op nr. 144, verrijst een modernistisch appartementsgebouw uit 1956 (n.o.v. architect Michel Henrard). Op nr. 100 bevindt zich een van de gebouwen van de stedelijke basisschool Hendrik Conscience (n.o.v. architect A. Jonniaux, 1971). Op de hoek met de Blauweregenlaan staat de Sint-Suzannakerk, in art-decostijl, ontworpen tussen 1925 en 1928 door architect Jean Combaz (zie nr. 50).

Bronnen

Archieven
GAS/DS 1-3: 127-1-3; 5-7: 127-5-7; 11 tot 15: 127-11-13-15; 27: 127-27; 29: 127-29; 31: 127-31; 79: 127-79; 100: 127-100; 103: 127-103; 144: 127-144; 145: 127-145; 147: 127-147; 149: 127-149.
GAS/OW
GAS/OW Infrastructuur 222, 229, 390.
Huis der Kunsten van Schaarbeek/lokaal fonds.

Publicaties en studies
FISCHER, F., Notice sur les grands travaux de Schaerbeek (Premier Congrès international et Exposition comparée des Villes), Brussel, Imprimerie Ferdinand Denis, 1913, p. 12 in: Bulletin communal de Schaerbeek, 1913, p. 438.

Kaarten / plannen
HOUSSA, O., Plan n°4. Boulevard de ceinture – Vallée de Josaphat, 09.1904 (GAS/OW).