De Ernest Laudestraat ligt in het verlengde van de Rubensstraat en verbindt de Haachtsesteenweg, ter hoogte van het Poggeplein, met de Voltairelaan. Ze kruist de Joseph Brandstraat en de Jeruzalemstraat.

De straat ligt in de wijk Teniers-Josaphat, die wordt gevormd door de oude dorpskern van Schaarbeek. Ze werd gepland als de verlengde Rubensstraat, toen de wijk werd heraangelegd volgens het plan van aanleg ontworpen door de ingenieur van de gemeentelijk Openbare Werken, Octave Houssa, goedgekeurd bij K.B. van 10.02.1902. In 1907-1908 werden echter slechts de eerste twee straatdelen aangelegd, tot aan de Jeruzalemstraat. Het derde werd pas na de Eerste Wereldoorlog aangelegd, volgens een lichtjes gewijzigde rooilijn, overeenkomstig de besprekingen in de gemeenteraad van 29.01 en 28.05.1913, goedgekeurd bij K.B. van 15.09.1919. Dit besluit legde ook de rooilijn vast van de twee delen van de Ernest Renanstraat, die in het verlengde van de Laudestraat liggen.

De naam van de straat werd toegekend tijdens de gemeenteraadszitting van 19.01.1906 en is een eerbetoon aan Ernest Laude (Brugge, 1829 – Schaarbeek, 1895), die van 1891 tot 1895 burgemeester van Schaarbeek was.

De hoofdzakelijk residentiële straat werd in twee fases bebouwd. Tijdens de eerste, van 1906 tot 1913, verrezen in de eerste twee straatdelen gebouwen in eclectische stijl. Het gaat om burgerhuizen en hoekgebouwen met commerciële benedenverdieping, zoals nr. 1 - Voglerstraat 1 (n.o.v. architect Clément Degraeve, 1906), 21 - Joseph Brandstraat 31 (door en voor architect R. Bartholeyns, 1913), 35 - Jeruzalemstraat 23 (n.o.v. architect A. Struyven, 1907) of 26 - Joseph Brandstraat 29, dit laatste nummer ontworpen in 1913 samen met Joseph Brandstraat nr. 27, i.o.v. metselaar-aannemer F. Liens. Met art-nouveau-invloed vermelden we nr. 20, ontworpen door Joseph Diongre en versierd met sgraffiti van Privat Livemont, en 31, n.o.v. architect Frans Hemelsoet (zie deze nummers).
Het derde straatdeel werd van 1921 tot 1937 bebouwd met burgerhuizen en opbrengsthuizen in laat-eclectische stijl of art deco. Vermelden we uit deze periode nr. 47 (n.o.v. architect E. Henry, 1921). In de jaren 1950 werden in dit gedeelte nog enkele kleine appartementsgebouwen opgetrokken.
Bekijk de weerhouden gebouwen

Bronnen

Archieven
GAS/DS 1: 282-1 tot 15; 21: 84-21, 155-31; 26: 155-27-29; 35: 84-35; 47: 84-47.
GAS/OW Infrastructuur 177.
GAS/OW Dénomination des rues III.

Publicaties en studies
DEKOSTER, J.-A., Les rues de Schaerbeek, Brussel, 1981, p. 73.
FISCHER, F., Notice sur les grands travaux de Schaerbeek (Premier Congrès international et Exposition comparée des Villes), Brussel, Imprimerie Ferdinand Denis, 1913, p. 7 in: Bulletin communal de Schaerbeek, 1913, p. 438.

Kaarten / plannen
HOUSSA, O., Plan des transformations de la commune de Schaerbeek, 1903 (Huis der Kunsten van Schaarbeek).

Websites
Het verhaal achter de straatnamen van Schaarbeek, GEMEENTEHUIS VAN SCHAARBEEK, http://www.schaerbeek.irisnet.be/nl/ontspannen-schaarbeek/patrimonium-toerisme/geschiedenis-gemeente/verhaal-achter-straatnamen-schaarbeek.