Typologie(ën)

appartementsgebouw

Ontwerper(s)

Jos BALarchitect1936

Stijlen

Modernisme
Pakketbootstijl

Inventaris(sen)

Dit (deze) goed(eren) bezit(ten) de volgende waarde(n)

Onderzoek en redactie

2012-2013

id

Urban : 22231
lees meer

Beschrijving

Modernistisch appartementsgebouw in pakketbootstijlArchitectuurstijl uit interbellum en geïnspireerd op de gestroomlijnde pakketbootesthetiek (boegvormige volumes, patrijspoorten, enz.), gesigneerd en gedateerd op de benedenverdieping “Jos. BAL / ARCH. 1936”.

Symmetrische gevel bekleed met witstenen tegels en versierd met witstenen elementen. Vier bouwlagen onder plat dak; drie traveeënVerticale geleding van een gevel, bepaald door afstand tussen twee opeenvolgende steunpunten (vb. muurdammen, zuilen, ...), de middentravee breder.
Op de benedenverdieping, twee garagepoorten rond een terugwijkende toegangsportiek afgeboord met halfzuilenZuil die met het muurwerk verbonden is, maar slechts over de halve dikte uitspringt. met versierd voetstuk. Op de verdiepingen, centrale gestapelde erkerRechthoekig of veelhoekig uitbouwsel, als het ware op de gevel geplakt en daardoor deel uitmakend van de achterliggende ruimte; vaak over één of meer verdiepingen gestapeld. met hoekzuilen; loopt aan de zijkant in elke bouwlaag door in een boogvormig balkon met stenen borstwering1. Verhoogd gedeelte van een vestingsmuur waarachter men veilig kan lopen; - 2. Muurtje of hekwerk (balkon, terras); - 3. Deel van een muur tussen vloer en onderzijde van een venster; - 4. Verhoging van de buitenmuren van een huis boven de zolderbalken waarop een muurplaat rust.. Geometrisch gevormde waterspuwersUitstekende buis of gooteinde voor de afvoer van hemelwater, vaak in de vorm van een dierlijk of diabolisch monster. dat aan de zijkant boven aan de gevel wordt hernomen. Garagepoorten met getraliede oculiKlein rond, ovaal of polygonaal venster., toegangsdeur voorzien van vensterLicht- en/of luchtopening in een muur. met geometrisch traliewerk. Het geometrische traliewerk van de afsluiting van de achteruitbouwstrook is verdwenen.

Eén appartement per verdieping.

Bronnen

Archieven
GAS/DS 120-22.