Deze laan verbindt de Generaal Jacqueslaan met de Arnaud Fraiteurlaan.

De Pleinlaan werd ontworpen in 1877, samen met het oefenplein en de kazernes. Ze omsloot het hele oefenterrein. Op 01.01.1917 werd haar naam veranderd in Triomflaan, en enkel het volledig Elsense gedeelte behield zijn oorspronkelijke naam.

Aan pare zijde loopt de laan langs de site ingenomen door de gebouwen van de Vrije Universiteit Brussel en de Université Libre de Bruxelles (zie ULB/VUB Campus Oefenplein); aan onpare zijde staan recente kantoorgebouwen.
Bekijk de weerhouden gebouwen